KLYNGESTRATEGI: Når en virksomhed i Thy eller Maribo ønsker inspiration til at udvikle sig, bliver der nu kortere vej til hjælpen. En ny strategi for erhvervsklynger og innovationsnetværk skal give virksomheder bedre adgang til de nyeste forskningsresultater og skabe større national og lokal vækst og udvikling.

Danmarks Klyngeforum, som består af seks ministerier sammen med de fem regioner, Danske Regioner og KL, har netop offetnliggjort en ny strategi for, hvordan danske virksomheder gennem erhvervsklynger og innovationsnetværk får bedre adgang til den nyeste forskning.
Danmark har en klyngestruktur med omkring 45 væsentlige erhvervsklynger og innovationsnetværk samt en række mindre, spirende klynger, der tilsammen dækker store dele af dansk erhvervsliv, geografisk, branchemæssigt og teknologisk. Erhvervsklyngerne fungerer som faglige samlingspunkter for op mod 12.000 små og mellemstore virksomheder, hvor de kan sparre med danske videninstitutioner og hinanden.

Omkring en tredjedel af de betydende danske klynger og netværk er midtjyske. Det drejer sig om:

 

Produktionsteknologi, materialer og design
Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster
Innovationsnetværket for Produktion – InnoPro / CenSec
DAMRC

Fødevarer
Danish Food Cluster
Future Food Innovation
FoodNetwork / VIFU – Videncenter for Fødevareudvikling

Energi
INBIOM – Innovationsnetværket for Biomasse
Vindmølleindustrien – Danish Wind Industry Association
CLEAN Aarhus

Informations- og Kommunikationsteknologi
Animation Hub
Shareplay
it-forum

Service
Innovationsnetværket Service Platform

Sundhed
MedTech Innovation Center – fonden MTIC

 

Se mere i pressemeddelelsen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet
Se klyngestrategien