Fra den 1. juli 2016 er det, med ganske få undtagelser, ikke længere muligt at få taget blodprøve hos din praktiserende læge, hvis blodprøven er en del af en undersøgelse eller behandling, der foregår på et hospital. 

Blodprøven skal i stedet tages på et af regionens blodprøvesteder. Du kan se mere om regionens blodprøvesteder på www.blod.rm.dk.

Ændringen berører ikke de blodprøver, som din praktiserende læge selv bestiller. De bliver fortsat taget hos din praktiserende læge. Ændringen gælder kun for prøver, som hospitalet bestiller i forbindelse med din behandling på hospitalet.

Book selv din blodprøvetid
Du vælger selv, hvilket blodprøvested, der passer dig bedst. På mange af blodprøvestederne har du mulighed for at bestille tid på forhånd, så du undgår ventetid. Læs mere om booking af tider på www.blod.rm.dk.

Transport
Som udgangspunkt skal du selv sørge for transporten til og fra blodprøvestedet, men i nogle tilfælde kan du blive bevilget patienttransport til blodprøvetagning. Læs mere om patienttransport til blodprøvetagning under kørsel på www.blod.rm.dk


Del af spareplan
Den nye blodprøvestruktur er en del af den omfattende spareplan på sundhedsområdet. Andelen af de blodprøver, som nu skal tages på regionens blodprøvesteder, udgør 10 % af det samlede antal blodprøver.

 

 

Kort

 

Sagsfremstilling

 

 

Fakta

  • Patienterne får information om den nye blodprøvestruktur i indkaldelsesbreve fra hospitalerne. gennem generel information i ambulatorierne og hos praktiserende læger.
  • Lægerne kan fortsat tage de blodprøver, de selv diagnosticerer og behandler.