17.04.2016

Arbejdstilsynet gav tidligere i år et strakspåbud til bostedet Blåkærgård. Baggrunden er to situationer, hvor praktikanter uafhængigt af hinanden var alene med en beboer, der opførte sig truende. Tilsynet kritiserer, at retningslinjerne ikke blev fulgt. Sagen blev omtalt af TV MIDTVEST søndag aften.

I det ene tilfælde forsøgte praktikanten at ringe til Blåkærgård fra sin mobiltelefon, men kunne ikke få forbindelse. Han trykkede derefter på sin bærbare alarm, men opkaldet blev ikke besvaret. I det andet tilfælde undlod praktikanten at alarmere, og klarede selv situationen. I begge tilfælde lykkedes det at berolige beboerne.

- Det er noget, der ikke må kunne ske og som jeg beklager dybt. Vi har indskærpet reglerne for sikkerheden og tester nu alarmerne hyppigere, siger områdeleder Heinz Jacob, Specialområde Socialpsykiatri Voksne, som Blåkærgård hører under.

Siden drabet på en medarbejder i 2012 har Blåkærgård og Region Midtjylland i særlig grad fokuseret på sikkerheden. F.eks. foretages der tre gange dagligt risikovurderinger af beboerne, og alle ansatte bærer alarm, der testes på daglig basis.


Fakta om sikkerhed

Blåkærgård har længe arbejdet med sikkerhed. Det indebærer bl.a.

• daglige systematiske risikovurderinger af beboerne
• to medarbejdere skal vurdere om alene-arbejde er forsvarligt
• alle bærer telefonalarmer, der skal tjekkes dagligt
• gps'er i bilerne, så man altid ved, hvor de befinder sig
• person-gps'er med alarm til arbejde uden for matriklen
• tæt samarbejde med psykiatrisk afdeling.


Fakta om Blåkærgård

Blåkærgård er et bosted for mennesker med kompleks psykisk sygdom, misbrug af rusmidler og voldelig adfærd. Beboerne har behov for individuel støtte og omsorg i hverdagen. Det drejer sig om mennesker, der kan have svært ved, at fungere alene og skal have betydelig professionel hjælp for, at kunne bo sammen med andre.