Med en investering på 30 mio. kroner vil Region Midtjylland gøre det midtjyske område til europæisk mester i vækst gennem kreative erhverv. I første omgang får virksomheder inden for design, mode, arkitektur og interaktive visuelle medier hjælp til at skabe attraktive innovationsmiljøer og opdyrke nye forretningsområder.

Først blev animationsvirksomheden Nørlum fra Viborg Oscar-nomineret, så blev det Aarhus-baserede arkitektfirma C.F. Møller udnævnt som en af verdens fem mest innovative arkitektvirksomheder, og senest har et mobilspil udviklet af midtjyske Kiloo opnået en fjerdeplads blandt verdens mest downloadede spil.

Dette er blot tre eksempler på kreative midtjyske virksomheder, som allerede har lagt fra land og skabt både international opmærksomhed og vækst. Men står det til Region Midtjylland og Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, skal mange flere samme vej.

Derfor satser regionen nu 30 mio. kroner over de næste tre år. Pengene skal bruges til at skabe endnu mere vækst i de kreative erhverv. Herudover understøtter Europæisk Kulturhovedstad med events og konferencer, som skal vise, hvad de kreative erhverv kan – det sker blandt andet, når Region Midtjylland og Aarhus 2017 skal være vært for Creativity World Forum i 2017.

Fire erhvervsklynger

Foreløbig fokuserer regionen på udvikling af fire erhvervsklynger inden for hhv. arkitektur, interaktive visuelle medier, mode og design. Under overskriften More Creative vil regionen tilbyde rådgivning og sparring til virksomhederne og støtte dem i at udvikle partnerskaber og initiativer, der rækker ud over deres egne brancher.

Ifølge regionsrådsformand Bent Hansen er netop de fire erhvervsklynger valgt på baggrund af en analyse, som Region Midtjylland fik udarbejdet af Oxford Research i november 2015.

”Men denne investering skal også komme den øvrige industri til gavn. Vi vil samtidig sætte gang i en bevægelse, hvor de kreative brancher i højere grad end i dag samarbejder med Produktionsdanmark. Der skal skabes flere innovative produkter – og det skal gøres på en smartere måde”, siger Bent Hansen.

29.000 arbejdspladser

De kreative erhverv bidrager allerede i dag betydeligt til vækst og udvikling i Midtjylland. Således står de for 29.000 arbejdspladser eller syv procent af arbejdsstyrken og genererer en omsætning på 62 mia. kroner. Derudover står de kreative erhverv for 13 procent af den midtjyske eksport, hvilket er langt over landsgennemsnittet på ni procent, fremgår det af analysen fra Oxford Research.

En vigtig aktør

"Udfordringen for den kreative industri er, at der er for lidt fokus på forretningsudvikling, digitalisering og eksport. Det er her, More Creative kommer ind i billedet som en vigtig aktør, der kan samle og accelerere den kreative industri. I fremtiden kommer vi alle til at leve af den kreative industri på en eller anden måde, så det er nu der skal investeres i den,” udtaler Anna Porse Nielsen, projektdirektør i More Creative.

En international platform

Ud over at sikre udviklingen af de fire erhvervsklynger samarbejder More Creative med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 om en lang række konkrete events, der sætter fokus på kreativitet, innovation og udvikling.
”I 2017 vil der være stort internationalt fokus på Danmark og Region Midtjylland. Det skal vi udnytte til at skabe nye forretningsområder og skabe stærke internationale netværk. Det allervigtigste er, at vi står sammen om at tiltrække alle kreative kræfter, få fokus på de stærke innovative miljøer og opdyrke de kommercielle muligheder, der er med til at gøde jorden for det, Danmark skal leve af i fremtiden. Her kan vi blandt andet bruge kulturhovedstadsåret som en platform,” siger administrerende direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews.

For yderligere information:

  • More Creative: Anna Porse Nielsen, projektdirektør, More Creative, 50 51 52 25, apn@manto.dk
  • Region Midtjylland: Mette Boel, regional projektleder, More Creative, 24 90 00 78 mettbl@rm.dk 
  • Aarhus 2017: Pressechef Peter Vestergaard, 2013 1090 
  • Kontaktpersoner for de fire erhvervsklynger i More Creative:
  • Arkitektur: The Architecture Project, Carina Serritzlew, 8936 0179, cs@thearchitectureproject.dk 
  • Design: Business By Design, Jeppe Nørager, 2573 7230, JPEN@ramboll.dk
  • Digitale Visuelle Medier: Interactive Denmark, Kristian Krämer, 2612 3300, kk@shareplay.dk
  • Mode: Headstart Fashion, Christian Chapelle, 2920 4257, chc@aarhus.dk

Fakta

Kreativitet er en milliardforretning for den danske økonomi
Den kreative del af den samlede økonomi i Danmark er til at få øje på.

Der er 5.670 kreative virksomheder i Region Midtjylland, som udgør 12 % af det samlede antal virksomheder i regionen. På landsplan er 14 % af alle virksomheder kreative, hvilket svarer til 29.105 virksomheder.


De midtjyske kreative erhverv genererer en omsætning på 62 mia. kroner og udgør dermed 10 % af regionens samlede omsætning. Samlet for hele landet stammer 9 % af den samlede omsætning fra kreative erhverv svarende til 279 mia. kroner.
Også på eksportsiden er de kreative erhverv vigtige aktører i den samlede økonomi. De kreative erhverv i Region Midtjylland står for 14 % af eksporten, mens de kreative erhverv på landsplan står for 9 % – dette svarer til eksport på hhv. 26 mia. kroner og 83 mia. kroner.

• Statistik om den kreative økonomi stammer fra Oxford Research-analysen ’Potentialer og vækstbarrierer i kreative erhverv i Region Midtjylland’ fra 2015. 

• Lyt til indslag fra DR P1

Fakta

 

More Creative er et ambitiøst strategisk initiativ, der skal sikre vækst og jobskabelse gennem udvikling af kreative industrier. Initiativet er skabt af Region Midtjylland i samarbejde med Aarhus 2017 med henblik på at gøre Danmark til en global spiller i den kreative økonomi.

More Creative understøtter og udvikler aktivt følgende fire erhvervsklynger:

1. The Architecture Project er et branchenetværk inden for arkitektur og byudvikling. Det understøtter og eksponerer den danske arkitekt- og byggebranches evne til at levere konkrete løsninger på nogle af de udfordringer, som byerne står overfor i dag og i fremtiden, især inden for urbanisering, velfærd og mobilitet. The Architecture Project arbejder for at fremme eksporten af de løsninger til et globalt marked.

2. 
Interactive Denmark er et klyngeprojekt, som er sat i verden for at styrke de visuelle interaktive industrier (film, spil, animation og kreativ app-udvikling) i Danmark gennem forretningsudvikling, kapitaltiltrækning og klyngeopbygning. Målet er at skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

3. HEADSTART FASHION
 skal gøre Region Midtjylland til Danmarks nye kraftcenter for mode og skal samtidig være et knudepunkt, der binder modebranchen i regionen sammen og skaber relationer til resten af Danmark og udlandet. Formålet med HEADSTART FASHION er at bidrage til mere vækst, udvikling og sammenhængskraft i modebranchen med udgangspunkt i Region Midtjylland.

4. Business By Design
Business by Designs opbygger, udvikler og understøtter en stærk designklynge og fremmer vækst og udvikling via design ved at understøtte udbredelsen af designtænkning og anvendelsen af designmetoder i Region Midtjylland. Vi arbejder på tværs af hele økosystemet for design, herunder uddannelsesinstitutioner, designvirksomheder, erhvervsliv og den offentlige sektor, for at fremme vækst og udvikling via design.


Læs mere om More Creative på www.morecreative.dk

Definition på kreative erhverv

De kreative erhverv har potentiale til at skabe omsætning og arbejdspladser gennem individers kreativitet, egenskaber og talent. De kreative erhverv ligger i centrum af den kreative økonomi og inkluderer følgende brancher:

• Arkitektur
• Bøger og presse 
• Design 
• Film og video 
• Indholdsproduktion og computerspil
• Kunst og kunsthåndværk
• Musik
• Mode
• Møbler og interiør
• Radio og tv
• Reklame

Definition på kreativ økonomi

Kreativ økonomi er et økonomisk system, der er baseret på individers kreativitet, egenskaber og talent som den bærende kraft i værdiskabelse og som hovedfaktor for transaktioner. Den slags kreativitet, som forankrer sig i et produkt eller ydelse, kan bidrage til økonomisk vækst og udvikling på både mikro- og makroniveau og udfolde sig i:

• Øget omsætning
• Flere arbejdspladser
• Øget eksport
• Innovative løsninger

De kreative erhverv er omdrejningspunktet for den kreative økonomi, men det er vigtigt at understrege, at arbejdspladser, som bidrager til den kreative økonomi, ikke kun er at finde i de kreative erhverv. Således kan en ansat i det øvrige erhverv bidrage til en produktion i et øvrigt erhverv med kreativitet og på denne måde bidrage til den kreative økonomi uden at være beskæftiget i et kreativt erhverv.