11.04.2016

Det går den rigtige vej, når det handler om bæltefikseringer og anvendelse af tvang over for psykiatriske patienter i Region Midtjylland. Det afslører den årlige registrering af tvang i psykiatrien.

Færre personer bæltefikseres i Region Midtjylland, der alligevel har haft en markant stigning i antallet af bæltefikseringer.

- Det er der to hovedårsager til. Den ene er, at vi har en strategi om, at vi hellere vil bæltefiksere i flere korte perioder end én lang. Derfor er der en stigning i antallet af bæltefikseringer af mindre end otte timers varighed. Tilsvarende har Region Midtjylland den suverænt korteste varighed på bæltefikseringer, nemlig 6,6 timer, forklarer sygeplejefaglig direktør, Claus Lassen Graversen.

Selvskadende piger - stort udslag
Den anden hovedårsag til, at der samlet set er flere bæltefikseringer, er en udfordring. Det viser sig, at en meget lille gruppe patienter, omkring 20 personer, står for 49 % af alle bæltefikseringer. Nemlig de selvskadende piger.

- Det er en udvikling, som vi prøver at dæmme op for ved forskellige tiltag. Blandt andet har man på afdeling Q1 i Risskov startet et behandlingsprogram, der ser ud til at virke på den lange bane, fortæller Claus Lassen Graversen.

Kurser skal styrke udviklingen
Ser man på udviklingen i antallet af personer, der bliver bæltefikseret, er der godt nyt. Udviklingen de sidste tre år viser et vedholdende fald. Fra 472 i 2013 over 419 i 2014 til 398 i 2015.

En udvikling, Region Midtjylland tror, vil fortsætte. Et af redskaberne er deeskaleringskurser, som ansatte i psykiatrien skal deltage i. Kurser, der ér påbegyndt, og som slutter i 2018.

- Her lærer medarbejderne, hvordan en potentiel konflikt kan afværges. Det giver uvurderlige redskaber, når man står i en svær situation. Derfor håber vi, at kurserne, sammen med vores andre indsatser, kan være med til at få antallet af bæltefikserede personer endnu længere ned end i dag, for vi er stadig et godt stykke fra at nå målet om en halvering af fikseringer, siger den sygeplejefaglig direktør.

Hele rapporten kan læses på: http://esundhed.dk/sundhedsaktivitet/tip/Sider/tip.aspx