15.04.16

Jordemødrene på Samsø Sundheds- og Akuthus oplyser, at de altid kun tillader fødsler på Samsø, hvis de vurderer, at der ikke er nogen fare for komplikationer undervejs. Ellers bliver de gravide sendt til Aarhus

Den 11. april bragte en række medier en historie om, at det kan være farligt for gravide asylansøgere at føde på Samsø. Omtalen blev blandt andet bragt på dr.dk og i Samsø Postens nyhedsbrev. Udmeldingen kom fra Aarhus Universitetshospital, hvor Samsø Sundheds- og Akutsygehus hører under.
I forlængelse af udmeldingen uddyber chefjordemoder Joan Dürr, Aarhus Universitetshospital:

- Vi har to meget dygtige og erfarne jordemødre på øen, og derfor er det trygt og sikkert at føde på Samsø, hvis vi vurderer, at fødslen kan foregå uden komplikationer, og jeg vil gerne understrege, at vi på ingen måder er bekymrede over fødsler på Samsø generelt. Det er alene gravide asylansøgere, vi er bekymrede for.

- Vi ved ofte meget lidt om forløbet af asylsøgernes nuværende graviditeter eller deres tidligere fødsler. Set i sammenhæng med sprogvanskeligheder skal vi derfor være særligt opmærksomme på risici for mor og barn. Og da det er mere kompliceret at blive indlagt på en føde- eller børneafdeling fra en ø, har vi en anden udfordring, end hvis kvinden boede på fastlandet.

På Samsø forklarer jordemødrene, at de altid foretager en grundig vurdering af, om den gravide vil kunne føre uden komplikationer. Og hvis de er i tvivl – for eksempel på grund af sprogbarrierer, så vil den gravide blive henvist til Fødeafdelingen i Aarhus.

Stor tiltro til jordemødrene

Socialchef Margrethe Vogt Thuesen fra Samsø Kommune har også fulgt debatten, og hun mener, at det stadig er helt trygt og sikkert for alle at føde på Samsø.

- Jeg ved, at vores jordemødre altid gør et rigtig godt stykke arbejde, og derfor har jeg også en kæmpestor tiltro til, at de kan vurdere, hvornår en fødsel kan foregå på Samsø, og hvornår det er bedre at sende den gravide til Aarhus.

Fødsler på Samsø Sundheds- og Akuthus bliver regnet for hjemmefødsler, fordi jordemoderen ikke har mulighed for at tilkalde eksperthjælp ved komplikationer.