Sygeplejerske Laila Påske, Sterilcentralen på Regionshospitalet Horsens, følger nøje med i hvilke operationer der er i gang og på vej.

18.08.2016

Sterilcentralerne på Region Midtjyllands hospitaler er glade for det overblik, de får over operationer via it-systemet Klinisk Logistik. Systemet er med til at sikre, at det rette udstyr er på det rette sted til den rette tidspunkt og sparer tid for personalet.

Arbejdet med at få vasket, steriliseret, pakket og forseglet brugt operationsudstyr som save, tænger og skruesæt, så det er klart til en ny operation, går endnu hurtigere efter, at sterilcentralerne er begyndt at bruge de store trykfølsomme Klinisk Logistik skærme. På Sterilcentralen i kælderen på Hospitalsenheden Horsens, har de skærmene kørende flere steder, og på dem kan personalet via webkamera følge med i dagens operationer på flere operationsstuer ad gangen. Ved hjælp af farvekoder på skærmen kan de også følge, hvor langt operationerne er kommet, og det er til stor hjælp for personalet på Sterilcentralen.

- Det gør en stor forskel, at vi kan følge med i operationerne. Når de er ved at slutte, ved vi, at så kommer der snart en sending beskidt udstyr ned, og så kan vi gøre os klar til at modtage det. Og ud fra type af operation, ved vi også, hvad det er for noget udstyr, der kommer, forklarer afdelingssygeplejerske Helle Nielsen, som leder Sterilcentralen i Horsens.

Sygeplejerske Laila Påske, Sterilcentralen på Regionshospitalet Horsens, tjekker hvilke instrumenter, der på vej igennem sterilisering. Oversigten sikrer kvaliteten af rensningen og at materialet er i orden.

Sparer tid og skridt med chatfelt
Overblikket hjælper hende med at planlægge hvor meget personale, hun skal have på vagt, specielt i spidsbelastningsperioder. Skærmene viser også, hvis operationer bliver aflyst eller flyttet, så vognene med operationsudstyr kan være klart og blive sendt op, hvis en operation fx bliver skubbet frem. Derudover sparer skærmene personalet for mange skridt og telefonopkald hver dag.

- Før ringede personalet op til operationsstuerne flere gange om dagen for at høre, hvornår de var færdige. Nu kan de se det på skærmen. Der blev også ringet op for at høre til operationsprogrammet for næste dag, så vi vidste, om de skulle bruge noget specialudstyr eller fx have alloplastikvogne op til hofte, skulder eller knæoperationer, og de oplysninger gik vi så ud og skrev på en tavle på Sterildepotet. Nu skriver personalet på operationsgangen i et felt på KL-skærmen, hvad de skal bruge næste dag, og så kan vi se det på vores skærme, siger Helle Nielsen.

Samme positive oplevelse har personalet på Sterilcentralen på Regionshospitalet Randers:

- Vi oplever, at vi er mere på forkant nu. Der er nogle operationsinstrumenter, som fx særlige skruesæt, boremaskiner og save, som vi ikke har så mange af. Så hvis der er booket flere operationer af samme type på samme dag, fordi der fx er en specialist i huset, så skal vi jo have udstyret så hurtigt igennem som muligt. Og der hjælper overblikket fra Klinisk Logistik, forklarer Rikke Olesen, specialeansvarlig sygeplejerske på Sterilcentralen på Regionshospitalet Randers.

Sidegevinster ved KL
Region Midtjylland har været i gang med at indføre Klinisk Logistik systemet på alle regionens hospitaler i Aarhus, Randers, Horsens, Silkeborg, Viborg, Hammel, Herning, Holstebro og psykiatrien siden medio 2013. Medio 2016 er projektet over halvvejs med ca. 1060 ophængte skærme ud af 2000, og med lidt over 16.000 brugere ud af potentielt 20-25.000.

It-systemet var egentligt tænkt til at skulle bruges til at give overblik over patienter og personale på akutområdet, operationsområdet, medicinske afdelinger og sengeafsnit og psykiatri, men det har vist sig også at give en række fordele på andre afdelinger som fx sterilcentralerne. Men også i køkkenet på Hospitalsenheden Horsens har it-systemet vist sig at kunne give et godt øjebliksbillede over indlagte og evt. fastende patienter før hvert måltid. Ved hjælp af det overblik kan køkkenpersonalet sikre, at der ikke bliver sendt for meget mad ud på afdelingerne, med mindre madspild til følge.

Der er ikke lavet beregninger på, hvor meget tid personalet på Sterilcentralerne sparer på grund af Klinisk Logistik, men afdelingssygeplejerske Helle Nielsen vurderer, at de hurtigt sparer en time om dagen i forhold til før, skærmene blev taget i brug.

 
Operationsudstyr kommer ud fra den første af flere vaske- og steriliserings processer.

Arbejdet med at få vasket, steriliseret, pakket og forseglet brugt operationsudstyr som save, tænger og skruesæt, så det er klart til en ny operation, går endnu hurtigere efter, at sterilcentralerne er begyndt at bruge de store trykfølsomme Klinisk Logistik skærme. På Sterilcentralen i kælderen på Hospitalsenheden Horsens, har de skærmene kørende flere steder, og på dem kan personalet via webkamera følge med i dagens operationer på flere operationsstuer ad gangen. Ved hjælp af farvekoder på skærmen kan de også følge, hvor langt operationerne er kommet, og det er til stor hjælp for personalet på Sterilcentralen.

- Det gør en stor forskel, at vi kan følge med i operationerne. Når de er ved at slutte, ved vi, at så kommer der snart en sending beskidt udstyr ned, og så kan vi gøre os klar til at modtage det. Og ud fra type af operation, ved vi også, hvad det er for noget udstyr, der kommer, forklarer afdelingssygeplejerske Helle Nielsen, som leder Sterilcentralen i Horsens.

Sparer tid og skridt med chatfelt
Overblikket hjælper hende med at planlægge hvor meget personale, hun skal have på vagt, specielt i spidsbelastningsperioder. Skærmene viser også, hvis operationer bliver aflyst eller flyttet, så vognene med operationsudstyr kan være klart og blive sendt op, hvis en operation fx bliver skubbet frem. Derudover sparer skærmene personalet for mange skridt og telefonopkald hver dag.

- Før ringede personalet op til operationsstuerne flere gange om dagen for at høre, hvornår de var færdige. Nu kan de se det på skærmen. Der blev også ringet op for at høre til operationsprogrammet for næste dag, så vi vidste, om de skulle bruge noget specialudstyr eller fx have alloplastikvogne op til hofte, skulder eller knæoperationer, og de oplysninger gik vi så ud og skrev på en tavle på Sterildepotet. Nu skriver personalet på operationsgangen i et felt på KL-skærmen, hvad de skal bruge næste dag, og så kan vi se det på vores skærme, siger Helle Nielsen.

Samme positive oplevelse har personalet på Sterilcentralen på Regionshospitalet Randers

- Vi oplever, at vi er mere på forkant nu. Der er nogle operationsinstrumenter, som fx særlige skruesæt, boremaskiner og save, som vi ikke har så mange af. Så hvis der er booket flere operationer af samme type på samme dag, fordi der fx er en specialist i huset, så skal vi jo have udstyret så hurtigt igennem som muligt. Og der hjælper overblikket fra Klinisk Logistik, forklarer Rikke Olesen, specialeansvarlig sygeplejerske på Sterilcentralen på Regionshospitalet Randers.

Sidegevinster ved KL
Region Midtjylland har været i gang med at indføre Klinisk Logistik systemet på alle regionens hospitaler i Aarhus, Randers, Horsens, Silkeborg, Viborg, Hammel, Herning, Holstebro og psykiatrien siden medio 2014. Medio 2016 er projektet over halvvejs med ca. 1060 ophængte skærme ud af 2000, og med lidt over 16.000 brugere ud af potentielt 20-25.000.

It-systemet var egentligt tænkt til at skulle bruges til at give overblik over patienter og personale på akutområdet, operationsområdet, medicinske afdelinger og sengeafsnit og psykiatri, men det har vist sig også at give en række fordele på andre afdelinger som fx sterilcentralerne. Men også i køkkenet på Hospitalsenheden Horsens har it-systemet vist sig at kunne give et godt øjebliksbillede over indlagte og evt. fastende patienter før hvert måltid. Ved hjælp af det overblik kan køkkenpersonalet sikre, at der ikke bliver sendt for meget mad ud på afdelingerne, med mindre madspild til følge.

Der er ikke lavet beregninger på, hvor meget tid personalet på Sterilcentralerne sparer på grund af Klinisk Logistik, men afdelingssygeplejerske Helle Nielsen vurderer, at de hurtigt sparer en time om dagen i forhold til før, skærmene blev taget i brug.

 

Fakta

Tal for udrulningen af Klinisk Logistik pr. juni 2016:

  • 16.464 potentielle aktive brugere.
  • forventning 20-25.000 aktive brugere
  • Idriftsat 1067 storskærme.
  • Forventningen er ca. 2000 storskærme på 85 afdelinger ved implementeringsafslutning.
  • Initiel implementering afsluttes planmæssigt i Q4 2016.
  • 100 % implementering forventes i 2018.

Se uddybende information om Klinisk Logistik i Region Midtjylland her:

Flere oplysninger

  • Ulla Engstrøm, seniorprojektleder i It Udvikling og programleder for Klinisk Logistik, Region Midtjylland, tlf.: 78 41 29 52 mobil: 40 21 87 93, ulla.engstrom@rm.dk.
  • Helle Nielsen, afdelingssygeplejerske, Sterilcentralen, Hospitalsenheden Horsens, Region Midtjylland, tlf.: 78 42 57 51.