16.12.2016

Det bobler af liv i mange midtjyske landsbyer. Ikke mindst i de 12 landsbyer og landsby-fællesskaber, der netop er indstillet som kandidat til årets landsby i Region Midtjylland.

Det gode landsbyliv skaber ikke sig selv, men kræver både gode ideer, nøje planlægning og masser af hårdt arbejde. Det viser årets 12 indstillede kandidater til Region Midtjyllands Landsbypris. Regionsrådet udpeger prismodtageren efter indstilling fra et ekspertpanel. Prisen uddeles for niende gang i foråret 2017 og ledsages af 150.000 kroner, som kan bruges til glæde for borgerne.

Indstillede fra alle egne
I de 12 kandidat-landsbyer har borgerne sammen forskønnet deres landsby ved at rive huse ned, passe grønne områder, og plante træer og buske. De har lavet mountainbikespor og banet vejen for friskoler, plejehjem, iværksætterhus og sågar et whiskydestilleri. Indstillingerne kommer fra næsten alle egne af regionen.

De indstillede er landsbyerne Nørre Nissum, Skave, Durup Gl. Rye, Mørke, Sall, Tønning-Træden, Vorgod-Barde, Ørsted og Øster Bjerregrav og landsby-samarbejderne Fjordklyngen med Skals, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup, Ulbjerg og Skringstrup, samt Nordvestkraft med Abildå, Vind, Sørvad og Ørnhøj.

Kravene til landsbyerne er mange
For at komme i betragtning til Landsbyprisen skal landsbyen højst have 2.000 indbyggere. Tørring-Træden og Sall lever med henholdsvis 220 og 238 indbyggere til fulde op til kravet, mens begge landsbysamarbejder i dysten til sammen har for mange indbyggere.

- Det er kun godt at landsbyerne i henholdsvis Fjordklyngen og Nordvestkraft samarbejder om at udvikle deres landsbyer og skabe udvikling, det skal ikke diskvalificere dem i konkurrencen da hver landsby i sig selv er "lille nok", siger Poul Erik Christensen, formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling.

Landsbyerne har alle tiltrukket nye indbyggere eller bremset affolkningen og gennemført eller sat gang i større projekter eller initiativer, der viser nye veje. Alt er sket i planlagte indsatser med stærkt engagement og frivillige indsatser.

Tidligere modtagere
Region Midtjyllands Landsbypris blev i fjor uddelt for ottende gang. De tidligere modtagere er (i kronologisk rækkefølge) Idom-Råsted i Holstebro Kommune, Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune, Endelave By i Horsens Kommune, Rødding i Skive Kommune, Nørager i Norddjurs Kommune, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune, Glyngøre i Skive Kommune og Feldballe i Syddjurs Kommune.

Kandidater til landsbyprisen 2017

Durup, Skive kommune

Fjordklyngen (Skals, Låstrup, Nr. Rind, Sundstrup, Ulbjerg og Skringstrup), Viborg kommune

Gl. Rye, Skanderborg kommune

Mørke, Syddjurs kommune

Nordvestkraft (Abildå, Vind, Sørvad og Ørnhøj), Herning kommune

Nr. Nissum, Lemvig kommune

Sall, Favrskov kommune

Skave, Holstebro kommune

Tønning-Træden, Horsens kommune

Vorgod-Barde, Ringkøbing-Skjern kommune

Ørsted, Norddjurs kommune

Øster Bjerregrav, Randers kommune

Flere oplysninger


Opret en kommentar

ReCAPTCHA ikke løst
Ingen kommentarer

{{comment.PostTitle}}


{{comment.PostDate.substr(0,5)}} kl. {{comment.PostDate.substr(6,11)}} af {{comment.PosterName}}