20.12.2016

Midtjyske virksomheder skabte 1.800 nye stillinger og øgede omsætningen med 3,4 mia. efter deltagelse i EU-støttede erhvervsudviklingsprogrammer igangsat af Vækstforum for Region Midtjylland.


Det virker efter hensigten, når vækstforum bruger penge på
erhvervsudvikling i Region Midtjylland. Det viser den nye årlige effektmåling af indsatsen baseret på data fra 4.000 virksomheder, der har deltaget i 14 erhvervsfremmeprojekter igangsat i årene mellem 2010 og 2012 og medfinansieret af EU's strukturfonde.

Samlet har virksomhederne – som en direkte følge af de igangsatte
projekter – øget antallet af medarbejdere med 1.800 samt øget omsætningen med 3,4 mia. kroner.

- Det er et flot resultat, som vi er glade for. Ikke mindst fordi, der er
tale om virksomheder fordelt i alle regionens 19 kommuner, og væksten dermed skaber positiv udvikling i hele regionen, siger Bent Hansen (S), formand for Vækstforum for Region Midtjylland, der blev præsenteret for effektmålingens resultater på sit møde tirsdag den 20. december.

Udvikler forretningen

De 14 projekter fordeler sig på seks indsatsområder: Energi og miljø,
fødevarer, turisme, kompetenceudvikling, iværksætteri samt innovation og forretningsudvikling. Særligt sidstnævnte har sikret mærkbare løft, og virksomheder, der har deltaget i projekter målrettet innovation og forretningsudvikling har i gennemsnit skabt 2,3 nye arbejdspladser.


- Netop identifikation og udvikling af nye forretningsområder er et
nødvendigt fokusområde for dansk erhvervsliv i en tid, hvor
globalisering og digitalisering skaber nye konkurrencevilkår.
Effektmålingen viser, at de penge vi bruger på at styrke
virksomhedernes muligheder på det område, rent faktisk gavner,
siger Bent Hansen.

Midtjyder indtager bilbranchen

Samme oplevelse har iværksætterne bag virksomheden Easi'r med
base i Aarhus, der har udviklet en softwareløsning, som gør det
nemmere for bilbranchen at møde fremtidens forbrugere. Easi'r, der
er stiftet i 2006, har via samarbejde med Væksthus Midtjylland
deltaget i en række erhvervsudviklingsprogrammer og har blandt
andet modtaget støtte til produktudvikling og til eksport.

- Det er lykkedes os at få hul på både det tyske og det engelske
marked. Derfor har vi den seneste tid forberedt en meget ambitiøs
vækstplan i samarbejde med vores bestyrelse og med Væksthus
Midtjylland. En plan som sikrer at vi udnytter vores fulde potentiale,
og sikrer at vi hurtigere kommer ud på flere eksportmarkeder, siger
medstifter af virksomheden Jakob Knudsen.


22 nyansatte på et år

Han fortæller, at Easi'r er gået fra syv medarbejdere i slutningen af
2015 til 29 medarbejdere fra starten af 2017. Samtidigt er nye
jobopslag allerede under udarbejdelse.


- De regionale støtteordninger betyder, at vi fortsat kan fokusere på
at udvikle den nyeste og mest innovative software til den globale
bilbranche. Vi kan rent faktisk være med til at ændre den måde
bilbranchen møder den digitale forbruger på. Ikke bare i Danmark,
men også internationalt, og det er fedt, at det hele bliver født lige her
i Aarhus, siger Jakob Knudsen.


Fortsætter tendens

Regionerne, Bornholms Regionskommune, Erhvervsstyrelsen og
Danmarks Statistik samarbejder om at følge systematisk op på
erhvervsfremmeindsatsen. Resultaterne af dette års måling bekræfter
tendensen fra de foregående års målinger, der ligeledes viser, at
vækstforums indsats skaber job og meromsætning.


Sådan beregnes effekten

Effektvurderingen sker ved at sammenligne udviklingen i de deltagende virksomheder med en kontrolgruppe af virksomheder, som ligner deltagervirksomhederne, men som ikke har deltaget i projektet. Hvis deltagerne klarer sig signifikant bedre end kontrolgruppen målt på beskæftigelse og/eller omsætning, indikerer det, at projektet har haft positive effekter.
Effektens størrelse estimeres ved at sammenligne den faktiske udvikling i beskæftigelse og omsætning hos de deltagende
virksomheder med den udvikling, deltagervirksomhederne ville have
haft, hvis de ikke havde deltaget i projektet og derfor havde oplevet
samme udvikling som kontrolgruppen.

Fakta

Se resultaterne af effektmålingen

• Læs mere om metoden bag effektmålingen

• Læs mere om de enkelte indsatsområder

Læs mere om Easi'r

Flere oplysninger

• Bent Hansen (S), formand for Vækstforum Midtjylland, tlf.
7841 0010 / 4031 3707
• Jakob Knudsen, CEO, Easi'r, tlf. 2032 1286
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer