Gå til stort billede af Feldballes skaterbane

Nyheden om at Feldballe får Region Midtjyllands landsbypris 2016 har spredt god stemning i den lille landsby. Nu får flere øje på Feldballe og vælger måske at flytte til vores by frem for andre steder, siger en af feldballeboerne.

De ved godt i Feldballe, at de har en fantastisk landsby, og at de er dygtige til at samarbejde om at udvikle den.

Men at andre nu har fået øje på byen og ligefrem har udråbt den som mønsterlandsby – det luner og spreder god stemning, siger en af Feldballeboerne, Lukas Wassberg.
"Vi er glade og stolte – folk smiler og råber til lykke til hinanden på gaden", siger Lukas Wassberg.
"At blive anerkendt på den måde giver stolthed og lyst til at yde endnu mere. Og jeg tror også, at det har noget at sige for eventuelle tilflyttere. Måske får de øje på os nu og vælger at flytte til Feldballe frem for andre steder", siger han.

Ros i regionsrådet

På regionsrådsmødet onsdag udpegede de 41 regionsrådsmedlemmer Feldballe som modtager af Landsbyprisen 2016.
Det skete som første punkt på dagsordenen, og flere af politikerne roste Feldballeboernes sammenhold og initiativrigdom. Således sagde Niels Erik Iversen (A), at prisen er velfortjent i Feldballe, hvor ”et langt, sejt træk nu har givet pote”.
Bente Nielsen (SF) påpegede, at ”der er kommet rigtig mange gode ting ud af, at regionen i sin tid indførte landsbyprisen. Det utrolig store, lokale engagement rundt omkring har ført til initiativer, der ellers ikke var bleven gennemført”, sagde Bente Nielsen.
Endelig nævnte Hanne Roed (B), at Feldballe umiddelbart ser lille og undselig ud, men at lokale ildsjæle har sat stedet på landkortet. Hun roste, at landsbyen rummer en imponerende mangfoldighed, og at det er lykkedes for indbyggerne at genrejse de institutioner, som ellers stod til lukning.

Skaterbane og restaurant

Feldballe har blandt andet fået prisen, fordi det er lykkedes at skabe sammenhold mellem den oprindelige landsby og de omkring 50 beboere i det alternative nabosamfund Friland.
Sammen har de kunnet skabe et livligt bysamfund og fastholde børnehave, skole og købmand. Der er desuden etableret mange nye faciliteter, herunder et multihus med en avanceret skaterbane, lige som de er i gang med at opføre en restaurant og café.
I løbet af de seneste fem år er indbyggertallet endda vokset kraftigt, nemlig fra 438 til 499.
"I takt med at Frilands beboere er blevet færdige med deres selvbyggerhuse, har de fået tid og overskud til at engagere sig i landsbylivet ", siger Lukas Wassberg. Han er selv tidligere tømrer og kaospilot og brugte sit afgangsprojekt fra kaospilotuddannelsen på at bygge bro mellem selve landsbyen og Friland.

Rundvisning til politikerne

Nu ser Lukas Wassberg frem til den forårsdag i maj, hvor han og de 498 andre feldballeboere trækker i festtøjet for at få overrakt prisen og de 150.000 kroner, som følger med.
Overrækkelsen sker sædvanligvis med deltagelse af regionsrådsformand Bent Hansen og en række regionsrådsmedlemmer og andre inviterede gæster, der i samme forbindelse får en rundvisning i byen. Så kan de selv se resultaterne af indbyggernes sammenhold og virkelyst.


Billedtekst:
Feldballe har egen skaterbane, som trækker både lokale og udenbys skatere. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 


Flere oplysninger

Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
Poul Erik Christensen, formand for regionsrådets rådgivende udvalg for regional udvikling, Telefon: 2496 9630
Karsten Bækgaard, kontorchef, Regional Udvikling, Region Midtjylland, Telefon: 7841 1702