Gå til video om Cirkulær Økonomi

Regionsrådsformand Bent Hansen talte onsdag for mere end 100 repræsentanter for den danske byggebranche. Anledningen var en konference i SUSTAINABLE BUILD – et samarbejde, der skal fremme bæredygtighed og konkurrenceevne i byggeriet.


Bent Hansen sagde blandt andet disse ord om Region Midtjyllands indsats for en bæredygtig omstilling:

"Regionsrådet har vedtaget at støtte, at principperne i cirkulær økonomi indarbejdes i regionens og kommunernes strategier og procedurer med fokus på indkøb, håndtering og udnyttelse af materiale, der bortskaffes.

  • Regionen arbejder for, at 70% af det affald, der produceres i regionens geografiske område, bliver genanvendt i 2025
  • Vi vil fremme direkte genbrug af produkter og sikre, at brugen af miljøfremmede stoffer minimeres, så mulighederne for genanvendelse optimeres
  • Vi vil arbejde for, at markedet for cirkulære økonomiske løsninger bliver større via blandt andet at give tilskud til kommunale forsøg på området
  • I indkøbssituationen og i den daglige drift skal der stilles krav til holdbarhed, genbrugsmuligheder og udfasning af miljøskadelige stoffer i indkøb. "

Se hele Bent Hansens tale på konferencen Sustainable Build på video