Gå til stor illustration fra den regionale vækst- og udviklingsstrategi

27.01.2016

Regionsrådet for Region Midtjylland vedtog onsdag en ny strategi, der handler om at stille om til mere grøn energi og mindre affald samt at styrke de erhverv, som i forvejen er stærke drivkræfter for udviklingen. Nu skal regionen og de flere hundrede bidragydere til strategien samarbejde om at føre den ud i livet.


Region Midtjylland har fået en ny horisont for den regionale udvikling.
Det er den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som efter en offentlig høring i efteråret er blevet justeret og vedtaget af såvel Vækstforum som Regionsrådet for Region Midtjylland.
Den nye strategi tager afsæt i at håndtere nogle store og globale udfordringer, som både Midtjylland og resten af verden står over for, og vil besvare dem med innovative løsninger, som både vi selv og andre kan få nytte af – eksempelvis inden for grøn energi, affaldshåndtering, bioøkonomi, fødevarer og smart industri. Visionen er Region Midtjylland som en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

En stærk aftale

Strategien har foruden Regionsrådet og Vækstforum en række partnere bag sig – herunder de 19 kommuner, erhvervsorganisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner, kulturinstitutioner, virksomheder, faglige eksperter og udenlandske samarbejdspartnere.

- Jeg vil gerne takke alle dem, som har bidraget ved tilblivelsen af strategien og under høringen. Vi fik 38 høringssvar og omkring 100 forslag til justeringer og forbedringer. De er nu indarbejdet, og jeg tror, at vi nu står med en rigtig stærk aftale om, hvordan vi gerne vil have, at vores region udviklinger sig i de kommende ti år, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Omstilling

Der er tale om en grøn strategi, der lægger op til en omstilling til et mere bæredygtigt samfund - socialt, økonomisk og miljømæssigt – som et af de fire hovedspor. De tre andre er Sammenhængende byudvikling, Viden og kompetencer samt Fokuseret vækst.
Fokuseret vækst dækker over, at der skal satses på udvalgte styrkepositioner i regionen – nemlig fødevarer, energi- og miljø, avanceret produktion samt kreative erhverv, hvor IKT og turisme går ind under.

Konkrete initiativer

- Med strategien har vi udpeget en retning, og den vil blive fulgt op af konkrete planer og initiativer. Nogle kan man finde i den Vækstplan 2016-2020, som vi også har vedtaget i dag, men derudover har vi planer for kollektiv trafik, infrastruktur, råstoffer, jordforurening, uddannelse, kultur med flere, siger Bent Hansen.


Se Vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland

 

Billedtekst:
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er den første af sin slags og forener den gældende regionale udviklingsplan, som regionsrådet tidligere havde ansvaret for, og erhvervsudviklings¬strategien, som udsprang af Vækstforum.
Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen.

 

Flere oplysninger:

 

Bent Hansen, formand for Regionsrådet og Vækstforum i Region Midtjylland, Telefon: 7841 0010 / 4031 3707

Lars Vildbrad, udviklingsdirektør, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1100 / 2069 1401

Pia Fabrin, sekretariatsleder for Vækstforum Midtjylland, Telefon: 7841 1103 /2160 1445

• Kontaktoplysninger på regionsrådets og vækstforums medlemmer

 

FAKTA

Region Midtjyllands nye vækst- og udviklingsstrategi bygger på visionen om Region Midtjylland som ”en attraktiv og bæredygtig vækstregion” og har fire overskrifter:
• Bæredygtig omstilling
• Sammenhængende byudvikling
• Viden/kompetencer
• Fokuseret vækst

Strategien var i offentlig høring frem til 26. oktober 2015. Der kom 38 høringssvar - blandt andet fra kommuner, statslige myndigheder, interesseorganisationer, faglige organisationer, erhvervs- og beskæftigelsesorganisationer, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner.