06.07.2016

Området omkring MarselisborgCentret skal gøres til verdens første park, der kombinerer klimatilpasning og rehabilitering. I den proces er der nu fundet fem arkitekt-teams, der skal konkurrere om det bedste forslag til udvikling af arealerne.

Projektet har fået navnet "SPARK", der står for Sundhed – Park – Aktiviteter – Rehabilitering og Klimatilpasning. Med SPARK skal området omkring MarselisborgCentret omdannes til et grønt forsamlingshus, hvor MarselisborgCentrets brugere, som er mennesker i rehabilitering, og aarhusianerne i al almindelighed, vil føle sig velkomne. Her skal der skabes rammer om meningsfulde fællesskaber, som bygger bro mellem mennesker og systemer på tværs af kendte eksisterende skel.

Samtidig med, at byens borgere og MarselisborgCentrets brugere, skal anvende området til leg, oplevelser og genoptræning, skal det regnvand, der falder i området og på Harald Jensens Plads kunne rummes på området. Det kaldes også "klimatilpasning". Formålet er at forebygge, at de mange voldsomme regnvejr, vi kan forventer endnu flere af med de kommende års klimaændringer, bliver ødelæggende for byområderne eller overbebyrder kloakkerne.
Udfordringen for de løsninger, de fem arkitekt-teams skal finde frem til er, at få klimatilpasningen til at gå sammen med et attraktivt parkområde – både når det regner og når det ikke regner.

Formanden for SPARK-bestyrelsen og MarselisborgCentrets ejerforening Christian Boel, der er koncerndirektør i Region Midtjylland, er spændt på at se, hvilke løsninger de fem arkitektteams kommer frem til.
- Vi er klar over, at vi stiller store krav til de fem konkurrerende teams. Der skal tænkes både kreativt og funktionelt, når vi på den måde vil bygge bro mellem klimatilpasning og attraktive udeområder der på én og samme tid fremmer leg, læring, rehabilitering og rekreation, samt bygger bro mellem klimatilpasning og rehabilitering, siger han.

Fakta
Ansøgerne om at være med i konkurrencen har været igennem en såkaldt "prækvalifikation", hvor endnu flere firmaer har deltaget.

I alt fem arkitekt-teams er blevet udvalgt – prækvalificeret – til at være med i konkurrencen om at vinde opgaven.

De udvalgte teams er:

Møller & Grønborg A/S, med følgende underrådgivere:

 • Alectia A/S
 • Momentum ved Nina Schriver

TOPOTEK 1, med følgende underrådgivere:

 • Arcadis Nederland BV
 • VEGA Landskab ApS
 • Anne-Merete Kissow
 • Rikke H. Sørensen

SLA A/S, med følgende underrådgivere:

 • Niras A/S
 • Via Trafik
 • Julie Wolf Broge
 • Lars Brøndum & Morten DD Hansen

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue ApS, med følgende underrådgivere:

 • Niras A/S
 • Spektrum Arkitekter
 • Henriette H. Stabel
 • Karin Bendixen
 • Lars Kjerulf Petersen
 • Andreas Tang-Brock & Jeppe Skovgaard

GHB Landskabsarkitekter, med følgende underrådgivere:

 • Transform
 • Sweco
 • Lise N. Andersen

Konkurrencen om udvikling af MarselisborgCentrets udearealer og den tilstødende park gennemføres i samarbejde med og støttes af MarselisborgCentret, Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Vand, Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Bidragsyderne har tilsammen afsat 45 mio. kr. til omdannelse af området.

Den videre proces:
Arkitektkonkurrencen forløber i to faser. Den første fase startes med et kick-off møde for de fem prækvalificerede teams i begyndelsen af august 2016 på MarselisborgCentret. Vinderen eller vinderne af første fase findes ved udgangen af november 2016, hvor brugerne af MarselisborgCentret og andre interesserede får mulighed for at kommentere på forslagene. Herefter skal det eller de vindende teams viderebearbejde deres forslag i fase 2, som afsluttes i foråret 2017. Realiseringsfasen forventes at strække sig til udgangen af 2019

Yderligere information:

SPARK-sekretariatet, projektleder Birte Tjørnelund, tlf. 7841 0456 / 2026 9344