Den 15. og 16. juni er Region Syddanmark vært for en international Nordsøkonference i Billund. Aktører fra otte lande omkring Nordsøen mødes om fælles styrker og udfordringer.


I dagene 15.-16. juni mødes repræsentanter for otte lande omkring Nordsøen til Nordsøkonference i Billund. Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Nordsøkommissionen og EU’s støtteprogram for Nordsøen. Region Syddanmark, som er medlem af Nordsøkommissionen, er vært for konferencen i år, og det er regionsrådsformand Stephanie Lose, som byder velkommen.

Når Region Midtjylland bruger tid og kræfter på Nordsøsamarbejdet, er det fordi samarbejdet mellem de lande, der ligger omkring Nordsøen, er vigtigt for at sikre vækst og udvikling. Og for at sikre, at regionen trods sin beskedne størrelse kan gøre sin indflydelse gældende på europæisk plan.

De emner, som bliver taget op på Nordsøkonferencen, er bl.a. transport, energi og klimaforandringer, økonomisk udvikling, marine ressourcer samt kultur og turisme. Flere af fokusområderne i Nordsøsamarbejdet understøtter således Region Midtjyllands indsatsområder.

Pressen er velkommen til at deltage 15. og 16. juni.

Deltagelse i studieture 16. juni kræver dog tilmelding senest tirsdag 14. juni kl. 12.00.

Ønsker pressen at deltage i en studietur eller har spørgsmål, kan man kontakte udviklingskonsulent Kia Sofie Abildtrup, Region Syddanmark, telefon 2920 1131 eller  udviklingskonsulent Mette Bro Lund, Region Syddanmark, telefon 5180 1787