22.06.2016

De midtjyske virksomheder trækker hele Danmarks grønne omsætning og beskæftigelse i vejret. Over halvdelen af landets grønne eksport kommer fra Midtjylland, der også er hjemsted for hver tredje grønne arbejdsplads. Det fremgår af en analyse, som de tre vestdanske regioner står bag.

De midtjyske virksomheder er i fuld gang med at indfri det kæmpe forretningspotentiale, der ligger i at levere produkter og løsninger til verdens klima- og ressourcemæssige udfordringer.

Det viser en analyse, som beskriver den nationale økonomi inden for produktion af grønne varer og tjenester – altså dem, der medgår til at beskytte miljøet eller afhjælpe presset på vores fælles ressourcer. Analysen er udarbejdet de tre vestdanske regioner i samarbejde med Danmarks Statistik.

Interviews med virksomheder

Allerede i dag beskæftiger midtjysk erhvervsliv, hvad der svarer til 17.700 mennesker på fuldtid for at producere grønne varer og tjenester. Det er 32 procent af landets samlede antal grønne arbejdspladser, og disse mennesker står tilsammen for knap halvdelen af den samlede danske grønne omsætning (44 procent=77 mia. kr.) og 55 procent af den grønne eksport (40 mia. af 72 mia. kr.).

De tre vestdanske regioner har ønsket at sætte tal på den grønne omsætning og eksport og har derfor interviewet et antal virksomheder på tværs af de traditionelle branchekoder.
Virksomhederne er blevet spurgt om, hvor mange medarbejdere og hvor stor en del deres omsætning, der relaterer sig til grønne varer eller ydelser.

Industrien vejer tungt

- Og det viser sig, at vores industrivirksomheder er det helt dominerende lokomotiv for væksten i de grønne forretningsområder, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum og Regionsrådet i Midtjylland, med henvisning til, at over halvdelen af den danske eksport af grønne varer kommer fra de midtjyske industrivirksomheder. De sidder også på mere end hver femte grønne arbejdsplads målt på landsplan.

Det er eksempelvis virksomheder inden for vindenergi, spildevands- og affaldshåndtering, fjernvarme, byggeri og energieffektive teknologier.

Vestdanske styrker

Hvis man betragter de tre vestdanske regioner under et, står de for 76 procent af den samlede danske grønne omsætning, 83 procent af eksporten og 70 procent af de grønne arbejdspladser.
- Vi har altså en række vestdanske styrkepositioner inden for de grønne forretningsområder, og det giver virksomhederne et forspring i forhold til at byde ind med løsninger på verdens energi- og klimaudfordringer, siger Bent Hansen.

Ifølge det Internationale Energi Agentur (IEA) under OECD skal der frem mod 2030 investeres op til 13.500 mia. US dollars i energieffektiviseringer og grøn energiteknologi.
- Da konkurrencen fra udlandet bliver stadig hårdere, er det afgørende, at vi både på regionalt og nationalt niveau får skabt de bedste rammer for de grønne virksomheder, så de kan udvikle sig og realisere det store vækstpotentiale, siger Bent Hansen.

Se hele analysen


Billedtekst:
Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Klik på den for at få den i høj opløsning.

 

Flere oplysninger:

  • Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, telefon: 7841 0010 / 4031 3707
  • Henrik Brask Pedersen, afdelingschef, Regional Udvikling, Region Midtjylland, telefon: 7841 1800