Gå til stort billede af studerende

Over de næste tre år skal 7.000 midtjyske studerende have særlig undervisning i iværksætteri, og mindst 350 af dem skal derefter starte egen virksomhed. Det er nogle af de forventede effekter af et initiativ, som Vækstforum Midtjylland anbefaler regionen og EU's Socialfond at støtte med tilsammen 25 mio. kr.

Mange studerende er fulde af gode ideer og anderledes løsninger, men kun en brøkdel af dem får foden under eget bord og får virkeliggjort alt det, de drømmer om.

Står det til Vækstforum Midtjylland, vil eleverne på en række uddannelsesinstitutioner imidlertid få skærpet deres evner til at starte egen virksomhed.

På sit møde onsdag besluttede de 21 vækstforummedlemmer at støtte et initiativ, der skal bringe iværksætteri ind i undervisningen på flere midtjyske uddannelsesinstitutioner, styrke de såkaldte studentervæksthuse, dygtiggøre underviserne og matche de studerende med virksomheder i innovationssamarbejder.

For få vækstvirksomheder

"Vi tror på, at vi med denne indsats kan give de unge både mod og viden, så de kan blive dygtige iværksættere og skabe fremtidens vækstvirksomheder. Og dem har vi hårdt brug for. Kun tre procent af vores virksomheder kan betegnes som vækstvirksomheder, og alt for få af dem er under fem år gamle", siger Vækstforum Midtjyllands formand Bent Hansen.
Ifølge Bent Hansen er det en særlig styrke for det nye initiativ, at de unge mennesker allerede i studietiden kan prøve kræfter ude i erhvervslivet.

"Der kan være med til at løfte innovationsniveauet og også skabe kontakter, som både de selv og virksomhederne kan få gavn af", siger Bent Hansen.

350 nye virksomheder

Ambitionerne er, at 200 undervisere på de deltagende uddannelsesinstitutioner skal gennemgå et kompetenceudviklingsforløb. 7.000 studerende skal over de næste tre år igennem de nyudviklede undervisningsforløb, hvor iværksætteri er en del af skemaet. Herefter vil mindst 350 af dem starte egen (vækst-) virksomhed, mens de andre står rustet til at blive attraktive og udviklingsorienterede medarbejdere i andres virksomheder.

Mange institutioner står bag

Initiativet Iværksætteri i uddannelser er budgetteret til at koste 41 mio. kroner over tre år. Heraf skal Region Midtjylland investere fem mio. kroner og EU 20 mio. kroner fra Socialfonden og Interreg-midlerne. Derudover bliver der medfinansiering fra kommunerne.
Initiativet skal foreløbig udbredes til tre erhvervsakademier, nemlig det i Aarhus, Dania i Randers samt Midtvest i Herning, VIA University College, Aarhus Maskinmesterskole samt en række skoler under Aarhus Universitet, herunder Ingeniørhøjskolen og IT-Byen Katrinebjerg i Aarhus samt Business Factory i Herning.

 

Billedtekst:
7.000 midtjyske studerende skal over de næste tre år følge nyudviklede undervisningsforløb, hvor iværksætteri er en del af skemaet. Her et glimt fra et innovationsforløb, hvor studerende og virksomheder samarbejder.
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 

 

Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for Vækstforum Midtjylland, telefon: 7841 0010 / 4031 3707
Bent B. Mikkelsen, afdelingschef, Regional Udvikling, Region Midtjylland, telefon: 7841 1500
Ruth Irene Strøm, chefkonsulent, Regional Udvikling, Region Midtjylland, telefon: 7841 1530 / 2929 0263

 

FAKTA OM
indhold i indsatsen:
Udvikling og implementering af undervisningsforløb
Projektet fokuserer på udvikling af undervisningsforløb målrettet etablering af egen virksomhed og opbygning af iværksætterkompetencer – muligvis oprettes mere specialiserede undervisningsforløb på tværs af institutioner, fx talentforløb inden for fødevarer, kreative erhverv, socialøkonomiske virksomheder, crowdsourcing.

Etablering og videreudvikling af studentervæksthuse
I studentervæksthusene tilbydes studerende med en forretningsidé adgang til fx kontorplads og laboratoriefaciliteter samt faglig og forretningsmæssig vejledning, rådgivning, mentorordninger m.v. De mest ambitiøse studentervirksomheder tilbydes særlige Booztforløb og Startup weekends. Der arbejdes videre med de 14 eksisterende studentervæksthuse og det vurderes, at der er behov for etablering af yderligere fire.

Kompetenceudvikling af undervisere
Kompetenceudviklingen vil omfatte entreprenørskab som foretagsomhedsdidaktik med henblik på udbredelse af entreprenørskabsundervisning i uddannelser, hvor man ikke tidligere har arbejdet med det. Der vil være fokus på startup-problematikker og vejledning i forbindelse med virksomhedsetablering og forretningsudvikling. Indsatsen gennemføres i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.

Innovationssamarbejder mellem studerende og virksomheder
Gennemføres i regi af Interregprojektet Innomatch, som er et samarbejdsprojekt mellem midtjyske og svenske uddannelsesinstitutioner. Projektet sætter de studerende i spil som innovationsressource. Der skabes samarbejder mellem studerende og små virksomheder med henblik på at øge innovationsniveauet, skabe vækst og bringe viden i anvendelse i virksomhederne.

FAKTA OM
deltagende studentervæksthuse:

 • Business Factory, AU, Herning
 • Studentervæksthus Aarhus (AU)
 • Startup Factory Navitas (AU og Aarhus Maskinmesterskole)
 • Startup Factory Food (AU Skejby) – under etablering
 • Startup Factory Katrinebjerg
 • hatchIT (datalogi)
 • VIA studentervæksthus Herning
 • VIA Studentervæksthus Holstebro
 • VIA Studentervæksthus Horsens
 • Vækstværket, Studentervæksthus Randers (VIA og Dania)
 • Studentervæksthus Silkeborg (VIA & Dania)
 • Studentervæksthus Viborg (VIA og Dania)
 • VIA Studentervæksthus Campus C (+ Filmbyen)
 • VIA Studentervæksthus Campus N
 • Studentervæksthus Erhvervsakademi Aarhus
 • Studentervæksthus Erhvervsakademi MidtVest, Herning – under etablering
 • Studentervæksthus Erhvervsakademi MidtVest, Holstebro – under etablering
 • Studentervæksthus Dania, Grenå – under etablering