MAGASINET DIALOG: Klimaforandringer, miljøbelastning og overvægt er eksempler på nogle globale udfordringer, som relaterer direkte til fødevarevareproduktionen til en stadig mere sulten verden. Som politiker, virksomhed eller forsker kan man let blive overmandet af modløshed eller måske endnu værre af resignation over for så komplicerede problemer.

Men nogen er nødt til at agere. Så hvad kan vi hver især gøre inden for vores afgrænsede virkefelter for at påvirke disse megatrends?

Det er det, som det nye nummer af kvartalsmagasinet Dialog handler om.

Vores erfaring i Region Midtjylland er, at udfordringerne både skal anskues og angribes i en større sammenhæng. Også når det gælder fødevareerhvervet, som er en af regionens vigtigste erhvervsmæssige styrkepositioner.
Og her har nye samarbejder vist sig at være helt centrale. Denne udgave af Dialog viser nogle eksempler på, hvordan sådanne samarbejder i det små på tværs af sektorer, geografier og værdikæder også kan bevæge de store dagsordener.

Vi tror på, at big data, bioøkonomi samt brede innovations- og klyngesamarbejder kan være med til at skabe velfærd og samtidig bidrage til en bæredygtig samfundsmæssig udvikling. Det er selvfølgelig ikke nogen let opgave, for det kræver, at vi alle er villige til at bryde med indgroede vaner, traditioner og tryghedszoner. Men det er nødvendigt at udvikle ny viden og teknologier for at opbygge mere cirkulære værdisystemer, som ikke belaster vores klode unødigt.


Læs Dialog med temaet Nye samarbejder (pdf)
Læs Dialog med temaet Nye samarbejder (bladremagasin)