01.03.2016

I dag skifter CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland navn. Fremadrettet hedder organisationen DEFACTUM.

DEFACTUM består af 110 forskere og konsulenter, der arbejder for bedre sundhed og trivsel i befolkningen. Det sker gennem forskning, kvalitets- og projektudvikling, som ofte er eksternt finansieret og derfor skal matche de øvrige private såvel som offentlige konsulentfirmaer og forskningsinstitutioner. Det kræver, at navnet er iøjnefaldende og mere ligetil. 

- DEFACTUM er mere end fakta. Det er realiteten i fakta. Derfor har vi truffet den svære beslutning at ændre det lidt neutrale navn CFK, hvor folk ikke kunne afkode forkortelsen., forklarer centerchef Mette Kjølby for DEFACTUM og uddyber:

- Når menneskets virkelighed ikke stemmer overens med systemet og loven, så tyr vi de facto til at søge andre veje. Vores medarbejdere iagttager netop den virkelighed og undersøger faktum. For os er det DEFACTUM.

Mette Kjølby håber DEFACTUM med tiden vækker bedre genkendelse både internt i organisationen såvel som i eksternt øjemed.

- Vi sætter aktuelle udfordringer og problemstillinger på dagsordenen inden for social, sundhed og arbejdsmarked. Samtidig finder vi nye metoder, der tilpasser de gængse normer til fx socialt udsatte, oversete patienter og folk, der er hårdt ramt af sygefravær.

Mette Kjølby ønsker, at DEFACTUM bliver et synonym med aktiviteter, der tager udgangspunkt i patienternes og borgernes præmisser, og hun er sikker på, at den høje faglighed og specialiseret enhed, der allerede er opbygget over en årrække, kan tackle den udfordring.

- Vi håber DEFACTUM over tid underbygger vores mission: At forstå praksis og at frembringe fakta.