Et halvt hundrede virksomheder får nu chancen for sammen med videninstitutioner og sundheds- og velfærdssektoren at skabe innovative løsninger, som der virkelig er brug for. Det sker med støtte fra Region Midtjylland og EU og i regi af Foreningen MTIC.

Sundhedsvæsenet og forskerne kommer tæt på virksomhederne i initiativet MTIC Circular Co-Creation, som netop har fået bevillingerne på plads: 12 mio. kroner fra EUs regionalfond og seks mio. kroner fra Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler.

Initiativet skal gøre virksomhederne bedre i stand til at ramme plet med nye produkter, koncepter eller forretningsmodeller, så de både kan effektivisere den danske sundheds- og velfærdssektor og slå igennem på det globale marked.

Det er planen at etablere 15 innovationssamarbejder, der hver rummer mindst tre mindre virksomheder og inddrager videninstitutioner som Aarhus Universitet eller VIA University College samt kommuner og hospitaler.

Virksomhederne kan arbejde inden for sundhed og velfærd eller i helt andre erhverv, som Region Midtjylland satser på som vigtige for væksten og konkurrenceevnen i regionen, nemlig fødevarer, kreative erhverv og it.

Øgede forventninger

- Sundheds- og velfærdssektoren tørster efter nye, smarte løsninger, så pengene kan række til, at befolkningen bliver ældre og ældre, at flere får kroniske sygdomme, og at nye og dyre behandlinger kommer på banen og giver borgerne øgede forventninger til systemets kunnen. Vi er nødt til at arbejde mere på tværs for at få de bedste løsninger, og her er MTIC Circular Co-Creation et spændende initiativ, siger formand for vækstforum og regionsrådet i Midtjylland Bent Hansen.

Tidlig fase

Deltagervirksomhederne skal fra starten gå i indgreb med såvel sundheds- og velfærdssektoren som forsknings- og uddannelsessektoren. De skal ifølge Peter Mørch Eriksen, formand for bestyrelsen i Foreningen MTIC, samarbejde i den meget tidlige fase, hvor udfordringerne står øverst på listen, og løsningerne er uden for synsvidde. 

- Det stiller store krav til parterne at kaste sig ud i det tidlige samarbejde, men det er også der, at den virkelige nytænkning har gode chancer. Og det tætte samarbejde sikrer jo, at resultaterne specifikt adresserer de behov, som sundheds- og velfærdssektoren har. Både i Midtjylland og i resten af verden, siger Peter Mørch Eriksen.

15 fuldtræffere

For at kunne komme i betragtning, skal virksomhederne ønske at arbejde med løsninger, der flugter med MTIC's strategiske fokusområder, nemlig aldring og demens, rehabilitering, forebyggelige genindlæggelser og overgange. Endvidere er digitalisering og patient/borger empowerment en integreret del af mindsettet i MTIC's arbejde.

Initiativet skal gerne føre dem frem til mindst 15 prototyper, koncepter, testresultater eller lignende, der efterfølgende skal gøres klar til markedet.

Vigtig viden

- I alle faser af arbejdet kan ny viden og forskning give danske løsninger den konkurrencefordel, der skal til for at klare sig godt i et globalt marked, siger rektor for Aarhus Universitet Brian Bech Nielsen.
- Et samarbejde med Aarhus Universitet vil kunne give adgang til sundhedsforskning, ingeniørvidenskab og et stærkt it-miljø - blot for at nævne et par gode eksempler. Virksomhederne og sundhedssektoren har heldigvis stor appetit på patient- og brugernær innovation i både produkter og løsninger, og her kan Aarhus Universitet i den grad bidrage, fremhæver rektor Brian Bech Nielsen.

Nye brancher

For kommunerne betyder MTIC-initiativet, at de både har udsigt til at kunne tilbyde mere og bedre velfærd til borgerne og udviklingsmuligheder til virksomhederne. Og i kraft af, at nye brancher inddrages i arbejdet, kan flere kommuner og deres virksomheder komme på landkortet i forhold til at levere løsninger til sundheds- og velfærdssektoren, påpeger borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune.

- I min egen kommune vil jeg jo straks tænke, at vi har virksomheder, som kan byde ind med noget inden for både fødevarer og kreative erhverv. På den måde får vi brugt hele samfundets kompetencer og ressourcer, siger Jan Petersen.

Genvej til erhvervslivet

Hos VIA University College er rektor Harald Mikkelsen glad for det nye initiativ, fordi det bringer både VIAs studerende og medarbejdere tættere på erhvervslivet.

- De studerende får mulighed for at deltage i erhvervsrettede innovationsprojekter og måske møde de virksomheder, de senere skal arbejde for. Og undervisererne får hands-on viden om, hvad det er for en virkelighed, de skal klæde de studerende på til, siger Harald Mikkelsen.

 

Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, telefon: 7841 0010 / 4031 3707
Peter Mørch Eriksen, formand for bestyrelsen i Foreningen MTIC, telefon: 4529 0000 / 5199 6600
Brian Bech Nielsen, rektor på Aarhus Universitet, telefon: 8715 2025 / 2338 2349
Jan Petersen, borgmester, Norddjurs Kommune, telefon: 27852451
Harald Mikkelsen, rektor for VIA University College, telefon: 2552 7123