Der deltog omkring 250 telemedicinsk interesserede fra hele landet.

06.09.2010

Flere end 260 fagprofessionelle, ledere og specialister var samlet til en fængslende konference i Horsens om de første erfaringer med telemedicin på tværs.


Synes patienterne bedre om telekonsultationer end et fysisk besøg på hospitalet eller et hjemmebesøg? Hvem skal tilbydes telemedicin i fremtiden? Og hvad er potentialet i brugen af telemedicin, når det gælder økonomi og kvalitet?

Det var nogle af de mange spørgsmål, som blev diskuteret og belyst på den daglange konference om det tværsektorielle telemedicinprojekt "Horsens på forkant med sundhed".

Under overskriften "Alle taler om telemedicin – kommune, hospital og praktiserende læger har gjort det i virkeligheden" delte politikere, projektdeltagere og øvrige debattører ud af deres viden om telemedicin og ikke mindst om Horsens-projektet, som er pionér inden for det tværsektorielle.

I løbet af dagen blev der afholdt forskellige workshops i nogle af fængslets mange celler.


Fokus på faglighed og kvalitet
Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, og regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland, indledte konferencedagen med at diskutere brugen af telemedicinske løsninger.

Peter Sørensen lagde vægt på betydningen af, at der ikke har været et stramt set up omkring "Horsens på forkant med sundhed". Der har fra politisk side været tillid til, at fagpersonerne kunne skabe god sundhed for borgerne, sagde han.

Bent Hansen understregede, at styrken i projekt Horsens-projektet bl.a. har været det lange erfaringsgrundlag, der har eksisteret mellem kommune og region. Desuden har de involverede parter i projektet stillet krav i fællesskab. Bl.a. skulle virksomhederne i det projektet være innovativt parate til at løse opgaven.

Politikerne var enige om det vigtige i at tale faglighed og kvalitet, når det gælder telemedicin, og ikke udelukkende økonomi. Telemedicin er et af de værktøjer, som skal være med til at indrettesundhedsvæsenet mere på patientens præmisser i fremtiden.

Regionsformand Bent Hansen og Horsens’ borgmester Peter Sørensen drøftede perspektiver og konkrete erfaringer inden for tværsektorielt samarbejde og telemedicin.


Telemedicin som tilbud
Både kommune, region og praktiserende læger har deltaget i "Horsens på forkant med sundhed" og kunne derfor også videregive deres erfaringer på konferencen. Dagen bød både på erfaringsudveksling inden for ledelse på tværs af sektorer og det mere praktiske i mødet med patienten.

- Med telemedicin har patienten muligheden for at blive inddraget mere i sit eget behandlingsforløb og for at blive bedre til at mestre sin egen sygdom, bl.a. fordi patienterne selv laver deres egne målinger i hjemmet og har mulighed for at få et bedre overblik, siger sygeplejerske Berit Falkesgaard Nørgaard fra Hjertemedicinsk Afsnit på Hospitalsenheden Horsens.

Praktiserende læge Simon Mariussen fortalte, hvordan patienterne ofte forbereder sig godt til telekonsultationerne og udviser større interesse for eget forløb.

- Brugen af telemedicin giver os bedre mulighed for at være patientens koordinator, fordi vi kan mødes med de andre samarbejdspartnere. Det er desuden en fordel for os sundsprofessionelle, at vi bruger det samme system på tværs af sektorerne, og at det kan bruges ved forskellige sygdomme.

Projektdeltagerne har kunnet vidensdele på tværs via sundheds-hotspottet.
Ifølge Berit Falkesgaard er det vigtigste, at patienterne føler sig trygge ved at bruge telemedicin, og at det giver mening for den enkelte i hverdagen.

- Telemedicin er ikke for alle, men skal være et tilbud til de patienter, hvor det giver mening for den enkelte. Vores erfaring er, at det kan være rigtig godt at veksle imellem fysiske fremmøder og telekonsultationer, siger Berit Falkesgaard Nørgaard.

De første forskningsresultater fra "Horsens på forkant med sundhed" blev ligeledes præsenteret på konferencen. Forskningen relateret til projektet omfatter både samfundsøkonomi, tværsektoriel ledelse samt, hvordan teknologi påvirker sygeplejerskers mulighed for omsorg.

Freestyle-rapperen Per Vers rundede dagen af med at rappe frit fra de observationer, han havde gjort sig i løbet af dagen.