Gå til stort kort der viser fjernvarmeværker

Region Midtjylland vil hjælpe 24 naturgasfyrede fjernvarmeværker til en grøn omstilling og samtidig afværge massive prisstigninger for forbrugerne. De midtjyske værker er særligt udsatte, når det såkaldte grundbeløb fra staten bortfalder.

24 naturgasfyrede fjernvarmeværker i Midtjylland vil nu sammen med Region Midtjylland accelerere deres grønne omstilling – væk fra naturgassen og over på vind, sol og biomasse.

Dermed kan værkerne undgå, at deres forbrugere skal betale op til 10.000 kroner mere om året for varmen, fordi det såkaldte grundbeløb falder væk.

"Vi er langt med at imødegå de store prisstigninger her i regionen, for vi har allerede haft dialogen med fjernvarmeværkerne og sammen med dem lagt en plan for, hvordan de hurtigt kan komme videre med deres bæredygtige omstilling", siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Mange fordele

"Det er vi glade for af hensyn til vores borgere, der får billigere energi. Men det er også godt for udviklingen i landdistrikterne, hvor de mest pressede værker ligger, og det er godt for miljøet at få alternativer til naturgassen.

Endelig ligger der et stort forretningspotentiale for vores virksomheder i omstillingen. Vi har i forvejen en styrkeposition på energiteknologi og fjernvarmeløsninger, og denne omstilling kan både give meromsætning og tilskynde til yderligere innovation", siger Bent Hansen.

Små værker – store investeringer

Særligt de mindre, decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker står over for store udfordringer og stigende varmepriser, når det statslige grundbeløb bortfalder med udgangen af 2018.

De er derfor i gang med at undersøge alternative og billigere energikilder, men de mangler typisk erfaring, ekspertise og kapacitet til selv at gennemføre et stort investeringsprojekt.

Region Midtjyllands initiativ er ensbetydende med, at de deltagende fjernvarmeværker kan få den nødvendige rådgivning og tilsammen – med hjælp fra EU-midler - kan investere op mod en halv milliard kroner i de kommende tre år.

På regionsrådets dagsorden

Initiativet er en udløber af Region Midtjyllands flerårige samarbejde med både kommuner og forsyningsselskaber om strategisk energiplanlægning. På sit møde onsdag vil regionsrådet blive bedt om at godkende, at regionen og de 24 værker søger midler gennem EU's ELENA-ordning.

 

Billedtekst: Kortet viser de 24 værker, som ønsker at deltage i Region Midtjyllands initiativ for grønne investeringer i fjernvarmesektoren. De forsyner omkring 31.000 husstande, virksomheder og institutioner.
Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 

 

Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, telefon: 7841 0010 / 4031 3707

Louise Langbak, udviklingskonsulent, Region Midtjylland, telefon: 2341 0169


FAKTA om prisstigninger

To værker i Region Midtjylland forudser prisstigninger på over 10.000 kr. årligt for en husstand, nemlig Feldborg og Haderup fjernvarmeværker.

En analyse fra Dansk Fjernvarme (februar 2016) viser, at prisstigningerne især vil ramme husstande i Jylland med en årlig husstandsindkomst under 350.000 kr. - i Region Midtjylland gælder det 40.000 husstande.