06.12.06: Som led i den officielle indvielse af Region Midtjylland i Viborg onsdag d. 13. december, holdes fernisering på vandreudstillingen Livsportrætter – billeder af 15 nydanskere på arbejdsmarkedet. To af de portrætterede er til stede ved ferniseringen.

En række nydanskere, der bor og arbejder i Region Midtjylland, har ladet billedkunstner Rikke Rohde få et indblik i deres liv og udføre såkaldte Livsportrætter af dem. Det er de portrætter, som kommer til at markere Region Midtjyllands fokus på den fremtidige integration.

Portrætter er anerkendelse af nydanskeres indsats

Rikke Rohde har selv boet i Afrika og oplevede dengang at stå i den fremmedes rolle. Med Livsportrætterne ønsker hun at anerkende nydanskeres indsats for at knække de danske "koder" og falde til i et dansk lokalsamfund og på en dansk arbejdsplads.

- De her mennesker har nogle livsforløb, som er bedrifter i klassisk forstand. Og jeg synes, de fortjener at komme "op at hænge på væggen" på linie med statsmænd og andre store personligheder. Portrættet er nemlig i dag - som tidligere - en manifestation af, at et menneske har bedrevet noget særligt, siger billedkunstner Rikke Rohde.

Region Midtjyllands fokus på integration

For regionsrådets formand, Bent Hansen, bliver integration på arbejdsmarkedet et højt prioriteret tema. Det er bl.a. derfor regionen lægger vægge til Livsportrætterne.

- Region Midtjylland er ikke et homogent område på den erhvervsmæssige front. Derfor må vi have en dobbelt strategi for integrationen. Vi har et Østjylland, der er præget af videnstunge sektorer. Og vi har et Midt- og Vestjylland, der groft sagt baserer sig på traditionel produktion. Men jeg er sikker på, vi kan lave en model, hvor det bliver regionens styrke og ikke et problem, siger Bent Hansen i bogen.

Også som arbejdsgiver har Region Midtjylland et ansvar – og presserende behov - for integration, vurderer Bent Hansen:

- Regionen har 24-25.000 ansatte, hvoraf de fleste arbejder på sygehuse, i psykiatrien og på vores sociale institutioner. Går du ud på sygehusene i dag, vil du se, at aldersgruppen i 50’erne er kolossal stor. De personer går på pension om 5-10 år – og hvad så? Det er nu, vi skal have unge nydanskere til at vælge uddannelser som sygeplejerske og social- og sundhedsassistent, pointerer rådsformanden.

Personer fra bogen

Fælles for portrætpersonerne er, at de med deres individuelle baggrunde og personligheder bryder med de stereotyper, vi oftest forbinder med gruppen flygtninge/indvandrere.
Det gør også tyrkiske Süreyya fra Århus og marokkanske Hassan fra Hvide Sande.

Süreyya er opvokset i Gellerupparken som datter af tyrkiske gæstearbejdere. Hun og hendes 8 søstre har taget videregående uddannelser - Süreyya er uddannet cand.merc. og arbejder som fuldmægtig.

Hassan kom først til Danmark som 23-årig. Som barn af en fattig enke med fire sønner måtte Hassan i en tidlig alder tjene penge til familien ved hjælp af gadehandel. Hans forretningstalent og personlige "drive" tog han med til Danmark. Et job som alt-mulig-mand på en fiskefabrik endte med posten som produktionschef, og i dag ejer og driver han sin egen fiskefabrik i Vestjylland.

Både Süreyya og Hassan er til stede ved regionsrådets konstituterende møde den 13. december i Viborg og stiller sig ved den lejlighed til rådighed for pressen.


Yderligere oplysninger:

Vandreudstillingen
Efter fernisering og udstilling i Regionsrådsbygningen i Viborg 13. – 30. dec. flytter udstillingen rundt i landet i en to-årig periode. Den vises først på Kvindemuseet i Århus (januar til marts 2007), derefter i Integrationsministeriet i København og dernæst i 16 byer i Region Midtjylland.
Se den samlede udstillingsplan på www.visuellefortaellinger.dk

Bog
Malerierne udgives desuden i en kombineret kunst- og debatbog. Her sætter nydanskerne selv ord på deres historier, mens personer med indsigt i integration på arbejdsmarkedet kommer med forskellige vinkler på området. Bl.a. Henning Dyremose, Steen Hildebrandt og Bent Hansen.

Om initiativtagerne
Rikke Rohde (f. 1965) er billedkunstner, designer og foredragsholder. Hun har flere censurerede udstillinger bag sig og driver atelieret og galleriet Art Garage i Højbjerg ved Århus.
Rikke Rohde, tlf. 8734 0543 / 2141 5000

Bogens forfatter Christina Frost (f. 1969) er kommunikationsrådgiver og kulturformidler med base i Århus Filmby. Hun har en fortid som journalist på Radio Viborg.
Christina Frost, tlf. 8621 3263 / 5190 7081

Henrik Brøns, Region Midtjylland, Kommunikationsafdelingen 8728 5816