02.04.07: 

Regionsrådet for Region Midtjylland har den 28. marts godkendt projektet ”Kend din Region”.

Med ”Kend din Region” ønsker regionsrådet at skabe kendskab både til de landskabsmæssige og kulturelle værdier, der er karakteristiske for Region Midtjylland, og til regionens mangfoldige kunst- og kulturliv og skabe netværk mellem disse.

Kend din Region er foreløbigt planlagt som et toårigt projekt, og i 2007 er der planlagt følgende arrangementer:

Regionsstafet:
Regionstafetten afvikles senere på året på tværs af Jylland med afslutning i Århus. Der bliver tale om en halvmaraton-stafet med det sociale samvær mellem løbere og deres familier som et gennemgående element. Arrangementet henvender sig både til trænede løbere og til motionsløbere, som vil kunne deles om distancen.
Det er tanken at løbet skal foregå i naturområder og kulturlandskaber, der er karakteristiske for Midtjylland - og med stoppunkter ved regionens kulturperler. De kommuner, hvor løbet foregår i, vil kunne deltage med forskellige sundhedsarrangementer.
Det overvejes at gøre løbet til en årlig begivenhed og lade det indgå i det forebyggende arbejde på sundhedsområdet.

Midt i kunsten, kunsten i midten
Projektet om kunsten i Midtjylland er både et regionalt og et internationalt tiltag.
Optakten kommer til at foregå i Brande i juli, når der holdes international kunstnerworkshop på Remisen.
Derefter vil der være en konference om kunsten i Midtjylland i begyndelsen af september med den foreløbige titel ”Ud med kunsten”.
Første weekend i oktober vil projektet ”Besøg kunsten i Midt” løbe af stablen. Her vil borgere og turister få mulighed for at besøge de professionelle kunstnere og kunsthåndværkere i regionen.
Endelig vil der fra midten af september være en international kunstnerworkshop på cementfabrikken i Sælvig på Samsø, hvor kunstnerne skal udfordre materialet ”beton”.
En del af det internationale islæt ved de regionale kunstprojekter bliver et netværkssamarbejde med kinesiske kunstnere.

Kend din region, kend dit museum
I perioden august-oktober arranger museer i Region Midtjylland en række guidede ture i karakteristiske kulturlandskaber og naturområder i det midtjyske. Et turprogram, der samtidig er en præsentation af regionens museer, vil blive trykt og distribueret via biblioteker, turistkontorer, museer og andre offentlige institutioner.

Yderligere oplysninger:
Ove Nørholm, fmd. for Det regionale udvalg vedr. kultur, turisme og oplevelsesøkonomi, tel. 2945 5496
Vedr. Regionsstafetten: Birte Calmar Andersen, tel. 8728 5123
Vedr. Midt kunsten: Inger Hørup, tel. 8728 5124
Vedr. Kend din region, kend dit museum: Erik Bach Andersen, tel. 8728 51 38

Hover Kirke