Region Midtjyllands forskningsfond har uddelt støtte til 49 af 107 ansøgninger om forskningsstipendier.Projektemnerne spænder vidt over mange forskellige grene inden for sundhedsvidenskabelig forskning, lige fra sygeplejeforskning over fysioterapi til lægevidenskabelig forskning.

Region Midtjyllands forskningsfond har uddelt støtte til 49 af 107 ansøgninger om forskningsstipendier. Projektemnerne spænder vidt over mange forskellige grene inden for sundhedsvidenskabelig forskning, lige fra sygeplejeforskning over fysioterapi til lægevidenskabelig forskning.
 
Saft og kraft i forskningen
Ifølge Jens Krogh, formand for Region Midtjyllands forskningsfond, er stipendierne et redskab til at rekruttere nye forskere og give dem bedre mulighed for at komme godt i gang.

– Omfanget og kvaliteten af ansøgninger tyder på, at der er god saft og kraft i den midtjyske forskning, og at der er masser af gode unge forskere på vej, siger Jens Krogh.
– Ansøgningerne kommer fra mange forskellige faggrupper og har stor bredde både fagligt og metodemæssigt. Det er glædeligt, fordi perspektivet jo er, at forskningen skal styrke kvaliteten i ikke blot patientbehandlingen, men også forebyggelse, pleje og rehabilitering.

Relevante projekter
Ifølge den nye sundhedslov har regionerne en forpligtelse til at sikre udviklings- og forskningsarbejde inden for sundhedsområdet. Forskningspuljen er et af Region Midtjyllands midler til at styrke og målrette forskningen. Midlerne fordeles ud fra en vurdering af videnskabelig kvalitet, relevans og gennemførlighed.
Forskningsfondens administrative opgaver varetages af regionens Center for Folkesundhed. Der er nedsat et stipendieudvalg, der skal bedømme og prioritere ansøgningerne om stipendier. Den overordnede ledelse af Forskningsfonden varetages af et strategiudvalg.

Eksempler på projekter, der har modtaget støtte:

Døende kræftpatienter
Samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus og Palliativt Team, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. 
Blodtrykssænkende medicin til type 2 diabetes patienter. Bag projektet står Klavs Würgler Hansen, overlæge, dr. med., Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Silkeborg. 
Diabetes og fødselsvægt Undersøgelsen foregår på fødselsafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus. Den udføres af afdelingslæge Sidsel Ipsen, Regionshospitalet Herning. Akut behandling af apopleksi
Projektet udføres af cand.scient.san. Marie Louise Svendsen og foregår på Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, og Afdeling for Medicinsk Teknologivurdering og Sundhedstjenesteforskning, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland.  

Læs mere på:
www.folkesundhed-midt.dk