Forholdet til Vejle var et af omdrejningspunkterne, da Region Midtjylland inviterede til borgermøde om akutplanen i Horsens mandag aften. Med næsten alle stole besat viste omkring 250 Horsens-borgere deres opbakning til byens hospital under Region Midtjyllands borgermøde om akutplanen mandag aften.

Forholdet til Vejle var et af omdrejningspunkterne, da Region Midtjylland inviterede til borgermøde om akutplanen i Horsens mandag aften.

Med næsten alle stole besat på gulvet i Horsens Ny Teater, viste omkring 250 Horsens-borgere deres opbakning til byens hospital under Region Midtjyllands borgermøde om akutplanen mandag aften.
1. næstformand i Regionsrådet, Johannes Flensted Jensen (S), åbnede mødet med at slå fast, at der er tale om en reel høringsfase.
- En række medlemmer af regionsrådet er mødt frem her i aften for at lytte til spørgsmål, argumenter og gode forslag fra alle jer, der er mødt op. Beslutningen er ikke truffet endnu. Det gør vi senest den 24. oktober, sagde han og ønskede, aftenen ville byde på en god diskussion af akutplanen.
Men selvom Horsens-borgerne var mødt talstærkt op, var det ikke for at kritisere forslaget til akutplan. Interessen samlede sig om at demonstrere opbakning til det lokale hospital og fastholde politikerne på planens forslag om at Regionshospitalet Horsens fremover skal være ét af fem akuthospitaler i Region Midtjylland.

Til sidste blodsdråbe
”Det er dejligt at se så mange”, sagde Horsens borgmester Jan Trøjborg (S), da han som den første fik ordet under debatten. Han fortsatte med at understrege, at Horsens ikke står alene. Også Hedensted og Odder Kommuner støtter ønsket om at Regionshospitalet Horsens skal være akuthospital, sagde han.
Jan Trøjborg fortalte, at han tilslutter sig de grundlæggende synspunkter i administrationens ”fagligt-saglige” forslag til akutplan. For Regionshospitalet Horsens mener han, det handler om liv eller død. Hvis hospitalet mister sin funktion som akuthospital vil det blive afviklet.
- Men vi vil kæmpe imod til sidste blodsdråbe, sagde Jan Trøjborg, efterfulgt af en klapsalve.
Hospitalsdirektør i Horsens, Niels Nørgaard Pedersen, der havde plads i panelet sammen med resten af hospitalsledelsen, fortalte, at hospitalet i Horsens fra tiden under Vejle Amt var planlagt til at være et akuthospital, mens hospitalet i Vejle var planlagt til at tage sig af planlagte og specialiserede behandlinger som eksempelvis kræft.
Cheflæge Steen Friberg Nielsen tog tråden op og forklarede, at Horsens ikke har nogle nicher at falde tilbage på, hvis hospitalet mister sin status af akuthospital.

Slå til først
Horsens position som akuthospital er truet, hvis Region Syddanmark vælger Vejle som akuthospital. En beslutning den syddanske region først træffer i december, mens Region Midtjylland træffer sin beslutning om akutplan sidst i oktober.
Forholdet til Vejle og Region Syddanmark fyldte derfor en del i debatten. Og flere mente Region Midtjylland skal udnytte, at de træffer beslutningen først, og det må Region Syddanmark så tage bestik af, når de træffer deres beslutning.
- Det er som om, vi ligger i baghjulet af, hvad de gør i Vejle. Jeg synes, vi skal slå til nu, sagde en borger og blev bakket op af endnu en klapsalve.
En folketingskandidat for det Radikale Venstre, Niels Søberg, efterspurgte politikernes holdninger til spillet om Vejle eller Horsens. Direkte stilet til Johannes Flensted Jensen spurgte han:
- Hvad er rådets holdning i det her – Vil man ofre Horsens eller arbejde for en konstruktion med Kolding som akuthospital i Region Syd?
Johannes Flensted Jensen understregede, at forslaget som det ser ud nu, er administrationens.
- Men når det er sagt, så kan jeg sige, at vi vedtager en plan for Region Midtjylland. Hvis så Region Syd vedtager en anden plan, der strider imod, må vi jo tage en drøftelse. Nu vedtager vi noget, inden Region Syddanmark, og så må de tage bestik af det, sagde han.


I løbet af borgermødet tog en medarbejder fra Sundhed i Region Midtjylland referat. Referatet vil indgå i høringsmaterialet.