Fødevareminister Hans Christian Schmidt aflægger torsdag visit hos fire af Region Midtjyllands Anna Amaliaer. Det sker på det økologiske landbrug Nyborggaard i Vildbjerg ved Herning, hvor ministeren bl.a. skal pege på Midtjyllands udviklingsmuligheder som han ser dem. Regionens korps af moderne kvindelige katalysatorer lader sig inspirere af hertuginde Anna Amalia af Weimar i processen med at samle ideer til regionens udviklingsplan.

Hertuginde Anna Amalia var dygtig til at samle rådgivere om sig og den 14. juni har hendes moderne navnesøstre inviteret fødevareministeren til at tænke højt og pege på fremtidige udviklingsmuligheder.

Spørgsmålene til ministeren er mange: hvilke produkter skal randområderne f.eks. producere for at komme mere i centrum? Hvordan vil fødevareministeren støtte oplevelsesøkonomien? Hvordan kan producenterne i Region Midtjylland sætte en dagsorden på fødevareområdet? Hvordan vil ministeren bidrage til udvikling - og ikke afvikling - af livet på landet?

Bag invitationen til fødevareminister Hans Christian Schmidt står fire Fødevareminister Hans Chr. Schmidtmedlemmer af Region Midtjyllands Anna Amalia-korps. Korpset tæller 24 kvinder der samler ønsker og krav til Midtjyllands fremtid. Med arbejdsopgaver inden for landbrug, erhvervsudvikling og oplevelsesøkonomi har både Lone Andersen, Helle Skaarup, Bolette van Ingen Bro og Ingeborg Svennevig fingeren på pulsen og en række bæredygtige idéer til, hvordan Region Midtjylland kan være i front på ministerens ansvarsområde. Dem vil de gerne dele og diskutere med ministeren, men de er også meget interesserede i at høre, hvordan regionens vækstmuligheder ser ud fra Christiansborg.

- Vi har inviteret Hans Christian Schmidt fordi mulighederne for regionens udvikling uvægerligt hænger sammen med de muligheder Folketinget giver os. Vi er ikke bange for modvind og tør godt gå selv, men rammerne tegnes nu engang fra Folketingets talerstol og EU, siger Lone Andersen, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd og Familielandbruget i Vestjylland og én af de fire salon-arrangører.

Kvinderne har som led i Region Midtjyllands Anna Amalia-projekt allerede holdt flere saloner, hvor der er stillet skarpt på fødevareproduktion og oplevelsesøkonomi i landdistrikterne.
Pressen er velkommen til at overvære fødevareministerens besøg på Nyborggaard. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål de sidste 10 minutter af salonen.


Flere oplysninger

Fødevareminister Hans Christian Schmidt besøger det økologiske landbrug Nyborggaard i Vildbjerg ved Herning torsdag den 14. juni kl. 5.45-16.45.


Kontakt

Nyborggaard - Nyborg Huse 4, Nøvling - 7480 Vildbjerg - tlf. 9713 7127

Bolette Van Ingen Bro, direktør for Videncenter for Fødevareudvikling og nordvestjysk Erhvervsråd, tlf. 9612 7621

Ministersekretær for Hans Christian Schmidt, Iben B. Petersen, tlf. 3392 2004.

Journalist Helle Mogensen, Regional udvikling, Region Midtjylland, tlf. 2167 9593