15.06.07: Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland har indgået en partnerskabsaftale, som skaber gode rammer for fortsat vækst og fremgang i regionen

Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland har indgået en partnerskabsaftale, som skaber gode rammer for fortsat vækst og fremgang i regionen.

Efter håndslaget på aftalen, kommenterede en tilfreds regionsrådsformand, Bent Hansen:
- Det er en god aftale for Region Midtjylland, fordi der er skabt plads til Vækstforums højt prioriterede områder samtidig med, at vi står sammen med regeringen om at satse på en stærk udvikling af kompetence udvikling i hele regionen fra øst til vest.

Aftalen omfatter uddannelse, arbejdsmarked, nye vækstvirksomheder, innovation, videnspredning, markedsføring, energi, landdistrikter og yderområder. Samtidig afspejles midtjyske prioriteringer på energi og miljø, sundhed samt fødevarer.

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen:
- Jeg er meget tilfreds med aftalen, der er et led i regeringens indsats for at ruste hele Danmark til de udfordringer og muligheder, globaliseringen giver. Det er vigtigt, at regeringen og de regionale vækstfora samarbejder, hvis vi skal realisere ambitionen om, at Danmark i 2015 er verdens mest konkurrencedygtige samfund.

Regionsrådsformand Bent Hansen fortsætter:
- Partnerskabsaftalen bygger bro mellem regeringens strategi for Danmark i den globale økonomi og Vækstforum for Region Midtjyllands strategi, ”Fornyelse og vækst i en international vækstregion", frem til 2009. Parterne er enige om, at der årligt skal følges op på målene i aftalen.

- Jeg mener, at vi med denne aftale får et godt afsæt for den fortsatte dialog mellem regeringen og Vækstforum om at få de statslige og regionale initiativer til at spille godt sammen.

Link til faktaark 
Læs partnerskabsaftalen (PDF)