På trods af at der bliver behandlet stadig flere patienter på regionens hospitaler er antallet af klager og anmeldelser til patientforsikringen faldet med 6 procent fra 2005 til 2006. Fra i alt 866 til 815 anmeldelser.

På trods af at der bliver behandlet stadig flere patienter på regionens hospitaler er antallet af klager og anmeldelser til patientforsikringen faldet med 6 procent fra 2005 til 2006.
Fra i alt 866 til 815 anmeldelser.

Andelen af patienter der får medhold i deres klage er uændret fra 2005 til 2006. I knap 38 procent af tilfældene får patienterne medhold, og det betyder, at der i 2006 er udbetalt godt 70 millioner kroner i erstatning til patienterne for fejlagtig behandling på de offentlige hospitaler i Region Midtjylland.

http://www.rm.dk/sundhed findes en oversigt over tallene for de enkelte hospitaler.

Af oversigten fremgår det også, hvordan anmeldelser og udbetalte erstatninger ser ud for de private sygehuse i regionen, og hvordan fordelingen er for læger, speciallæger og vagtlæger i Region Midtjylland.

Der er tilsyneladende en stigning i antallet af anmeldelser i praksissektoren og på de private sygehuse. Tallene skal tages med et vist forbehold, da de praktiserende læger og de private sygehuse først blev omfattet af lov om patientforsikring i 2004.

Tallene er offentliggjort i Patientforsikringens årsrapport, som fra den 15. juni kan hentes på www.patientforsikringen.dk

Yderligere oplysninger
Juridisk konsulent Jette Siefert, Sundhedssekretariatet Region Midtjylland, tlf. 8728 4407