I dag, onsdag den 9. maj, indfører Regionshospitalet Odder den elektroniske patientjournal - EPJ - på samtige afdelinger og afsnit. Dermed kan personalet benytte den samme journal uanset om patienten eksempelvis først er blevet undersøgt i Horsens, for senere at blive behandlet i Odder.

Så sker det! Onsdag den 9. maj 2007 implementeres den elektroniske patientjournal – EPJ – på samtlige afdelinger og afsnit på Regionshospitalet Odder.

Med regionssammenlægningen ved årsskiftet fusionerede Odder Sygehus med Horsens og Brædstrup Sygehus og skiftede samtidig navn til Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder. Fusionen medfører, at Regionshospitalet Odder nu også får implementeret EPJ.

EPJ blev indført på Kvindeafdelingen i Horsens tilbage i 1999 og i marts 2006 overgik den sidste afdeling til EPJ på Regionshospitalet Horsens og Brædstrup.

At Regionshospitalet Odder nu også får EPJ gør det muligt at arbejde på tværs af de tre hospitaler. Undersøgelsen kan for eksempel finde sted i Horsens og selve operationen i Odder, men journalen som personalet anvender, er den samme. Ud fra denne baggrund, startede implementeringen af EPJ på Regionshospitalet i Odder for knap tre måneder siden og kan fra i dag af arbejde med de elektroniske patientjournaler for alle patienter.

Der ligger et stort forarbejde bag implementeringen. Samtlige læger, sygeplejersker og terapeuter har været på kursus og superbrugere har hjulpet til med opbygningen af EPJ’en, så det passer præcist til arbejdsgangen på de enkelte afdelinger på Regionshospitalet Odder. En del arbejdsgange skal laves om og dermed skal nye arbejdsrutiner også indlæres – noget bliver lettere og noget bliver anderledes.

Selv om vi har foretaget syv års etapevis implementering ved vi, at det kan medføre enkelte forsinkelser i starten, men til gengæld er det hele sliddet værd.

Fordelene ved implementering af EPJ:

 • Større sikkerhed for ensartet god behandling
  Vi har indbygget en række standarder og checklister i journalen. Det betyder, at når sygeplejersken, lægen eller terapeuten skal føre journal, gør EPJ’en opmærksom på, hvad der skal observeres ved bestemte diagnoser og hvilken opgave, de har.
  Det giver øget sikkerhed for, at alle patienter får en ensartet behandling af høj kvalitet.
  Journalen er altid til stede uanset behandlingssted
  Personalet skal ikke længere bruge tid på at fremfinde journalen i papirarkiver. Der findes ikke så meget papir længere – dokumenter scannes nu ind i EPJ. Derudover har vi opstillet pc’ere overalt, hvor man har kontakt med patienten, så man hurtigt kan orientere sig om aktuelle data.
 • Mulighed for hurtigere svar
  Når patienterne ringer og ønsker svar på spørgsmål kan lægen hente journalen frem på skærmen og svare med det samme.
 • Data overføres fra patientens journal til E-journal
  Herfra kan sundhedsfagligt personale fra andre hospitaler læse patientens journal for eksempel i forbindelse med overflytning.

I dag har Regionshospitalet Horsens og Brædstrup over 130.000 elektroniske journaler liggende på en velbeskyttet server. Den elektroniske patientjournal leveres af CSC-ScandiHealth, som i tæt samarbejde med Regionshospitalets brugere/klinikere har udviklet journalen til det produkt, det er i dag, nemlig en fuld elektronisk EPJ.

Og så er det jo med EPJ som med alle andre elektroniske værktøjer. Når man først har lært dem at kende, kan man hele tiden se nye muligheder for forbedringer og opgraderinger. Så selv om vi nu er fuldt elektroniske på EPJ-siden, betyder det ikke, at vi stopper hér. Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder fortsætter selvfølgelig med at implementere og forbedre brugen af ny teknologi, når det vel at mærke er til gavn for patienterne.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
EPJ-koordinator og projektleder Tove Lindhøj
Tel. +45 7927 4427, tove.lindhoj@horsens.rm.dk

Hospitalsdirektør Niels Nørgaard Pedersen
Tel. +45 7927 4401, niels.noergaard.pedersen@horsens.rm.dk

Cheflæge Steen Friberg
Tel. +45 7927 4402, steen.friberg@horsens.rm.dk

Chefsygeplejerske Anna Birte Sparvath
Tel. +45 7927 4403, annabirte.sparvath@horsens.rm.dk