Indkøb

Er billigst altid bedst? Er arbejdsmiljø altid vigtigere end skattekroner? Skal regionen altid købe dansk og helst fra virksomheder i midtjylland? Region Midtjylland forventes at købe ind for op til seks milliarder kroner om året. Indkøbspolitikken, som bestemmer hvad der bliver købt, er til offentlig debat torsdag den 7. juni i Regionshuset Viborg.

Kvalitet, miljøhensyn, arbejdsmiljø, etik og økonomi er nogle af de hensyn, der skal forenes eller prioriteres, når Region Midtjylland køber ind. Skal kvaliteten af livsvigtige medicinske produkter eksempelvis prioriteters over etiske hensyn i produktionen hos en underleverandør? Hvilke etiske hensyn er relevante? Og hvor ligger den økonomiske smertegrænse?

Endelig bør det også drøftes hvordan regionen kan sikre at virksomheder og underleverandører lever op til sådanne hensyn.

Region Midtjylland forventer årligt at købe ind for et sted mellem 4-6 mia. kr. Retningslinier for hvordan disse indkøb skal håndteres er beskrevet i regionens indkøbspolitik.

Region Midtjylland inviterer til offentligt høringsmøde, hvor et udkast til regionens indkøbspolitik skal debatteres. Alle interesserede kan deltage i debatten.

Det offentlige høringsmøde afholdes torsdag 7. juni 2007 kl. 16.00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Mødet forventes at afslutte ca. kl. 18.00. Program for høringen er vedlagt.


Flere oplysninger

Bjarne Schmidt Nielsen (S), Formand for det midlertidige udvalg om indkøbspolitikken i Region Midtjylland, tlf. 8611 2342 / 4025 6345.

Esben Madsen, leder af indkøb og logistik, tlf. 8728 5700 / 3065 9050

 Udkast til indkøbspolitik 

 Program for offentlig høring