Politikere, embedsmænd, brugere og pårørende var rigt repræsenteret, da Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen tirsdag den 27. marts var værter for en bruger- og pårørendekonference i Tinghallen i Viborg. Formålet med konferencen var både at markere og tage hul på samarbejdet med brugere og pårørende om indsatsen på det sociale område.

130 brugere og pårørende, politiske og administrative beslutningstagere – herunder de lokale handicapråd - var samlet for at drøfte udvikling, indsats og samarbejde på socialområdet. Drøftelserne tog udgangspunkt i rammeaftalen, som er det planlægnings- og udviklingsværktøj, der danner grundlaget for samarbejdet om indsatsen på det specialiserede socialområde. Rammeaftalen giver et samlet overblik over de sociale tilbud og skal bidrage til at skabe sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel i forhold til borgerne.

Konferencen blev åbnet af regionsrådsformand Bent Hansen, der i sin tale lagde vægt på samspil og samarbejde:

- Samspillet med brugere og pårørende i det overordnede planlægningsarbejde omkring rammeaftalen er meget værdifuldt – at I tænkes ind i processen som en naturlig medspiller, som kan kvalificere arbejdet. I kan bidrage til at skabe en fælles opmærksomhed omkring de ”blinde pletter”, som det politiske og administrative system ikke har øje for, sagde han.

Blandt flere i talerækken var Peter Nielsen, formand for Landsforeningen Autisme i Region Midtjylland:

- Kommunerne og regionen skal trække i samarbejdstøjet – støt hinanden og brug hellere de eksisterende gode tilbud end at bygge nyt op i kommunen på alle områder. Vi går ikke efter mange halvdårlige sociale tilbud, men færre hvor den faglige specialisering er i højsæde, sagde Peter Nielsen.

- I alle rammeaftaler er der afsat alt for lidt midler til udviklingsprojekter. Der skal udvikles, eksperimenteres og afprøves på alle fronter. Et samarbejde med universiteter og forskningsinstitutioner skal styrkes og hjælpe til sammenhæng i udviklingsarbejdet fastslog Peter Nielsen.

Gert Bjerregaard, formand for udviklingsrådet i Region Midtjylland og rådmand i Århus Kommune rundede dagen af:

- Vi har i kommunerne påtaget os en stor del af opgaven på det specialiserede socialområde – og vi skal nu leve op til ansvaret. Derfor skal vi tænke i samarbejde. Vi skal hele tiden være bevidste om, at vi kan nå mere, hvis vi spiller sammen. Det gælder både kommunerne internt og mellem kommunerne og regionen. Men det gælder så sandelig også i forhold til brugere og pårørende fastslog Gert Bjerregaard.

Taler og oplæg kan rekvireres hos Mia Bo Larsen på 87 28 40 19 eller downloades fra regionens hjemmeside på www.rm.dk/psykiatri+og+social/presserum/temaer.


Yderligere oplysninger

Bent Hansen, regionrådsformand, tlf.: 87285010/ 40313707

Peter Nielsen, Landsforeningen Autisme, formand i Region Midtjylland, tlf.: 20746608

Gert Bjerregaard, formand for udviklingsrådet i Region Midtjylland og rådmand i Århus Kommune, tlf.: 89403504/ 40849650