Underudvalget vedrørende Primær Sundhed drøftede på mødet den 14. marts 2007 status for lægevagten i Region Midtjylland efter en del IT tekniske problemer fra starten. Disse synes nu at være løst.

Ventetiden til Lægevagten i Region Midtjylland ligger nu stort set på det niveau, som er aftalt med lægerne som mål for ventetid på telefonisk kontakt. Vagtlægerne har udvist fleksibilitet og har bl.a. sat flere læger på vagt.

Region Midtjylland har fået en række henvendelser om uhensigtsmæssige forløb. Der er modtaget 32 henvendelser i perioden fra 2. januar til 8. marts 2007, der omhandler dårlig service og ventetider. Der er en enkelt henvendelse med ros til lægevagten. Der er registreret i alt ca. 109.000 telefoniske kontakter til lægevagten i samme periode. I forhold til de mange telefoniske kontakter er antallet af henvendelser forholdsvis begrænset.

12 henvendelser vedrører den telefoniske ventetid, som nu medio marts er normaliseret.

Der vil konkret blive taget fat i de øvrige henvendelser, der vedrører andre forhold som f.eks. ventetid i konsultationer og på sygebesøg. Disse vil blive taget op med lægerne med henblik på at forbedre eventuelle utilfredsstillende forhold.


Yderligere information

Regionsrådsmedlem Aage Koch-Jensen (C) , tlf. 8668 3838
Billede i høj opløsning af Aage Koch-Jensen 

Kontorchef Steen Vestergaard-Madsen, Primær Sundhed, tlf. 8728 4550