Region Midtjylland er i forhold til landets andre regioner stærk med viden og arbejdspladser indenfor energi- og miljøteknologi. Denne position ønsker man i regionens Vækstforum at fastholde og udbygge ved at hjælpe nye ideer og projekter på området. Onsdag var 220 personer indenfor området samlet til en stor konference i Herning. Konferencen er startskuddet for Vækstforums store erhvervssatsning indenfor vedvarende energi. Et område, som har en stigende global interesse, og som samtidig kan forbedre regionens miljø.

Region Midtjylland er i forhold til landets andre regioner stærk med viden og arbejdspladser indenfor energi- og miljøteknologi. Denne position ønsker man i regionens Vækstforum at fastholde og udbygge ved at hjælpe nye ideer og projekter på området. Onsdag var 220 personer indenfor området samlet til en stor konference i Herning. Konferencen er startskuddet for Vækstforums store erhvervssatsning indenfor vedvarende energi. Et område, som har en stigende global interesse, og som samtidig kan forbedre regionens miljø.

- Midtjylland står stærkt erhvervsmæssigt på energi- og miljøområdet. Det er ikke bare pral, fastslog Bent Hansen (S), formand for regionsrådet og for Vækstforum, i sin velkomst til konferencen, som satte ekstra fokus på de regionale drivkræfter indenfor forskning og produktion af vedvarende energi. Efter konferencen indbyder Vækstforum nu firmaer, organisationer og idémagere til at komme med konkrete projekter indenfor vedvarende energi. Projektforslagene vil blive gennemgået og vurderet af et ekspertråd. Derefter vil de anbefalede projekter kunne få midler og hjælp til videre handling.
- Vi går målrettet efter idéer, som kan bringe kommerciel vækst, sagde Bent Hansen.

Efter fælles oplæg om samspillet mellem erhvervsudvikling og arbejdet med vindmøller, biomasse og integration af energisystemer bød konferencen på tre faglige workshops, som samtidig gav deltagerne lejlighed til at etablere netværk.
Udover vedvarende energi vil Vækstforum efterfølgende iværksætte yderligere to store udviklingstiltag indenfor fødevare- og sundhedsområdet. I alt vil Vækstforum over de kommende år kunne støtte med op til 120 mio. regionale kroner.Mellem oplægsholderne var konsulent og direktør Birger T. Madsen, der var med i Vestas helt tidlige år som vindmølleproducent


- Konferencen har vist, at det er en rigtig strategi vi i Vækstforum har valgt med at satse stærkt på tre områder. Jeg tror vi vil få en solid respons fra virksomheder i regionen til bæredygtige projekter. Oplæggene i dag har vist, at der er stor forskel på, hvor CO2-reducerende de forskellige teknologier eksempelvis er. Der er mange ideer, der er kommunalt brugbare, siger Carsten Kissmeyer (V), borgmester i Ikast-Brande Kommune og medlem af Vækstforum.


- Region Midtjyllands megasatsning på energiteknologi vil kunne få stor betydning både erhvervsmæssigt og for det lokale miljø. Der er muligheder for, at husdyrproduktion og nye miljøafgrøder kan kobles til produktion af vedvarende energi. Det kan være med til at styrke et sundt landbrug, siger Bruno Sander Nielsen, chefkonsulent i Landbrugsraadet, Axelborg.


- Jeg er meget glad for konferencen og er spændt på, hvilke projekter vi nu får i Vækstforum. Fremtiden vil give en total omlægning af energiproduktion, -lagring og distribution. Konferencen har vist, hvor komplekst energiområdet er, men også at netop de mange grænsefalder og anvendelsesformer giver spænende nye forretningsmuligheder. Vi kan i Vækstforum være med til at stimulere forslag og etablere rum for afprøvning, siger Poul Erik Schou-Pedersen, direktør i Bankinvest samt formand for Vækstforums råd for Energi- og Miljøteknologi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se yderligere på Vækstforums hjemmeside, hvor man kan powerpoints fra oplæg af: Birger T. Madsen, Erik Steen Kristensen, Kim Behnke, Poul Erik Schou-Pedersen, Carsten Kissmeyer, Per Alex Sørensen, Rie Øhlenschlæger, Jacob Worm, Søren Hermansen, Carsten Kissmeyer, Henry Juul Nielsen, Kim Behnke, Kjeld Nørregaard, Per Kristensen, Conny Stjernholm, Bo Kuraa, Henry Juul Nielsen, Jakob Bisgaard, Uffe Jørgensen, Ebbe Leer, Irene Wiborg og Bruno Sander Nielsen.

Yderligere oplysninger:
Bent Hansen, regionsrådsformand og formand for Vækstforum Midtjylland, tlf. 8728 5010, 4031 3707.
Poul Erik Schou-Pedersen, formand for ”Råd for energi- og miljøteknologi”, tlf. 7730 9000, 4057 7611
Kontaktperson i Region Midtjylland, Regional Udvikling: Henrik Brask Pedersen, tlf. 8728 5170
Kontaktoplysninger på samtlige regionsrådsmedlemmer kan ses på regionens hjemmeside.