Psykiatrien i Herning er klar til at indvie et nyt dagambulatorium. Det nye ambulatorium sætter punktum for modernisering af psykiatrien i Herning.

Psykiatrien i Herning er klar til at indvie et nyt dagambulatorium. Det nye ambulatorium sætter punktum for modernisering af psykiatrien i Herning.

For et år siden blev det første spadestik taget til et nyt dagambulatorium for psykiatrien i Herning. Dermed indledtes den sidste fase af en modernisering, der har fundet sted over de seneste ti år. Alle patienter har nu fået enestue, og dermed er der blevet gode fysiske rammer for specielt ambulante og indlagte patienter og deres pårørende.

I morgen bliver det nye ambulatorium indviet med en reception og indvielsestale af formand for regionsrådet, Bent Hansen.

Tidspunktet for indvielsen falder sammen med, at en ny psykiatriplan er på vej ud i høring. Psykiatriplanen beskriver den samlede psykiatriske indsats i Region Midtjylland og anbefaler at udbygge, kvalificere og specialisere de ambulante tilbud til mennesker med behov for psykiatrisk behandling. Det betyder, at det skal blive nemmere at få professionelt hjælp, når man har ondt i psyken. Der skal blandt andet være en kort afstand og let adgang til en vifte af ambulante tilbud til mennesker med psykiatriske lidelser.

Udbygningen af de ambulante tilbud har på den baggrund høj prioritet. I Vestjylland skal der ikke kun være ambulante tilbud i Herning og Holstebro. Der lægges også op til placering af satellitfunktioner med ambulante tilbud i både Ringkøbing og Lemvig.

Indvielsen af det nye ambulatorium finder sted fredag den 2. november kl. 14.00 på Gl. Landevej i Herning.
Blandt de inviterede er politikere, samarbejdspartnere og repræsentanter fra det tidligere Ringkjøbing Amt
Pressen er velkommen til at deltage.

Fakta:
Distrikt Vest (Vestjylland) dækker behandlingspsykiatri i Lemvig, Holstebro, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg.

For yderligere oplysninger:
Distriktschef Gert Pilgaard Christensen, telefon: 87 28 42 10, mail: gert.christensen@ps.rm.dk