Regnemaskine

Et døgn efter politikerne i Region Midtjylland vedtog et bredt politisk forlig om akutberedskabet, vedtog de onsdag et stramt, men ambitiøst budget, der investerer massivt i flere sundhedstilbud til MIDTjyderne. F.eks. kan børne- og ungdomspsykiatriske tilbud se frem til et løft.

Med 40 stemmer for og én i mod vedtog politikerne i Region Midtjylland i dag et budget for 2008, som sætter væsentligt flere penge af til midtjyske hospitaler og sundhedstilbud. Samlet får sundhedsområdet 1,1 milliard kroner mere i 2008 set i forhold til budgettet for 2007.

- Selv om regionerne har fået historisk mange penge til sundhedsområdet næste år, så er jeg alligevel særdeles glad for, at alle forligspartierne så tydeligt anerkender, at der på sundhedsområdet er et betydeligt pres på økonomien. Presset opstår, fordi borgerne hele tiden efterlyser nye og bedre behandlingsmuligheder, siger formand for regionsrådet Bent Hansen (S).

Det budget, som regionsrådet vedtog i dag, rummer en realstigning i udgifterne til driften af sundhedsvæsenet på 1,1 milliard kroner. Det svarer til en stigning på 6,6 %. Til gengæld for pengene forventer regionsrådet, at Regionshospitalet kan levere 8,8 % mere sundhed og flere tilbud til regionens borgere.

Blandt initiativerne er yderligere 15 millioner kroner til børne- og ungdomspsykiatrien.

- Regionsrådet har ingen direkte indflydelse på hverken regionens indtægter eller de overordnede vilkår for styringen af udgifterne på sundhedsområdet. Med budgettet viser vi, at vi er vores del af ansvaret bevidst. Vi arbejder med øgede produktivitetskrav, med effektiviseringer og strukturomlægninger. Og vi har fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel, siger Bent Hansen.

Bag budgetforliget står det samlede regionsråd med undtagelse af Enhedslisten, De Rød-Grønne. Budgettet for 2008 bliver på 20 mia. kr., og forudsætter at regionen låner 356 mio. kr.

Budgetforliget rummer også 13 hensigtserklæringer, som partierne er enige om at arbejde for.

Bilag

Regionsrådsformand Bent Hansens tale
Aftale om budget for 2008
Overordnede principper og rammer for midlertidige udvalg og politikerpaneler
Beskrivelse af midlertidige udvalg i 2008 og 2009
Fordeling af pladser og formandspladser i midlertidige udvalg i 2007


Kontakt
Bent Hansen, regionsrådsformand, tlf. 8728 5010 eller 4031 3707

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.