Planerne for Det Nye Universitetshospital i Århus er nu kommet et væsentligt skridt videre på vejen mod et færdigt byggeri. På deres møde i går vedtog Århus Byråd et tillæg til kommuneplanen, som udvider området, der kan bygges hospital på.

Planerne for Det Nye Universitetshospital i Århus er nu kommet et væsentligt skridt videre på vejen mod et færdigt byggeri.
På deres møde i går vedtog Århus Byråd et tillæg til kommuneplanen, som udvider området, der kan bygges hospital på.

Med det nye tillæg hæves den maksimale bygningshøjde fra tre til seks etager, og efter en nærmere vurdering kan der muligvis bygges højere huse i området. Bebyggelsesprocenten er hævet fra 25 til 65.

En forlægning af Herredsvej i en stor bue vest om hospitalsområdet er også en del af planen.

Projektchef for Det Nye Universitetshospital i Århus, Morgen Weise Olesen, forklarer, at det nye kommuneplantillæg har stor værdi for byggeriet, da en væsentlig faktor for at komme videre er, at der kommer en afklaring af det fysiske plangrundlag.

- Den endelige vedtagelse kommuneplantillægget er en vigtig milepæl og skal ses som en kulmination på et godt samarbejde gennem mere end to år mellem Århus Kommune og Region Midtjylland omkring Det Nye Universitetshospital i Århus, siger han.

Det næste der sker, er at kommunen udarbejder en lokalplan, der giver mulighed for at begynde hospitalsbyggeriet.

- Den næste milepæl er så, at vi den 13. december kårer en gennemgående rådgiver for projektet, som har et konkret forslag til, hvordan det fremtidige byggeri vil se ud. Vi forventer fortsat at kunne begynde byggeriet omkring årssikftet 2000 / 2010, siger Morten Weise Olesen.


Yderligere oplysninger
Projektchef for Det Nye Universitetshospital, Morten Weise Olesen: / Morten.Weise@stab.rm.dk - 8728 4800 / 4082 9107

Hent forslag til tillæg til kommuneplantillæg fra Århus Kommune