Som led i et stort fællesindkøb i Region Midtjylland har anæstesiafdelingen på Regionshospitalet Viborg fået 22 splinternye anæstesiapparater - det er nok til at udskifte hele afdelingens maskinpark af slagsen på een gang!En teknologisk revolution, som samtidig øger patientsikkerheden, siger oversygeplejerske Kim Wierenfeldt Jacobsen. Han tilføjer, at et sådant kvantespring kun er muligt, fordi hospitalet er blevet en del af en stor region. 30 anæstesilæger og flere end 50 anæstesisygeplejersker skal nu på skolebænken for at lære at betjene de nye maskiner.

Læs hele historien i Regionshospitalet Viborgs personaleblad