08-01-2008


Hvordan skal Region Midtjylland udvikle sig i de kommende 20-25 år? Hvordan skal vi leve, bo, arbejde og drive virksomhed i fremtiden?


Det skal Den regionale udviklingsplan give sit bud på, og efter et års forarbejde er planen nu sendt i offentlig høring frem til den 3. marts 2008.
Planen beskriver regionsrådets ønsker for udviklingen for blandt andet regionens byer, landdistrikter og udkantsområder og for natur og miljø, erhverv, beskæftigelse, uddannelse og kultur, energi, sundhed, infrastruktur og kollektiv trafik.

Den regionale udviklingsplan har allerede haft mange bidragsydere – blandt andre de 24 ”Anna Amaliaer” – der sidste år holdt tesaloner for over 2.500 deltagere for at få de gode ideer til at spire. Inspirationen fra tesalonerne indgår i planen sammen med bidrag fra region, kommuner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, organisationer og flere andre.

Tryk og hent plakaten i PDF-format 

Midtjylland skal
være Danmarks
internationale
vækstregion.


De 19 kommuner i regionen har været med til at formulere den vision, der har lagt linjen for Den regionale udviklingsplan. Visionen lyder: ”I 2030 er Region Midtjylland en international vækstregion i et sammenhængende Danmark”. Ud over denne vision tager Den regionale udviklingsplan også sit udgangspunkt i bl.a. vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og regionsrådets lokale Agenda 21-strategi.

Når den offentlige høringsfase er afsluttet, skal regionsrådet tage stilling til de indkomne høringssvar den 21. maj.

Herefter begynder arbejder med at føre den vedtagne udviklingsplan ud i livet. Også det vil ske i tæt samarbejde og dialog med kommunerne og de regionale aktører.

Forslaget til Den regionale udviklingsplan kan hentes på www.rm.dk/regional udvikling/den regionale udviklingsplan

Yderligere information
Bent Hansen, regionsrådsformand, Region Midtjylland, tel. 8728 5010.


Billedtekst:
En international vækstregion i et sammenhængende Danmark med udgangspunkt i regionens styrker. Det er kommuner og region enige om.