27-05-2008

Vækstforum i Region Midtjylland klar til at støtte modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende.

Vækstforum i Region Midtjylland klar til at støtte modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende.

Arbejdsmarkedet i Region Midtjylland er kendetegnet ved stigende beskæftigelse, faldende ledighed og et demografiske betinget fald i arbejdsstyrken. Det betyder at virksomhederne aktuelt oplever store rekrutteringsproblemer og det betyder at manglen på kvalificeret arbejdskraft kan blive den hidtil største trussel mod vækst og velfærd.

- Det er en trussel som Vækstforum i Region Midtjylland ikke vil sidde overhørigt, udtaler Bent Hansen, regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Vækstforum.

Vækstforum har derfor besluttet at iværksætte to initiativer, der skal bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken. De to initiativer er kendt som ”Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft” og ”Fastholdelse af udenlandske studerende”. Det samlede budget for de to initiativer er 46 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland bidrager med 11,5 mio. kr.”

Baggrunden for de to initiativer er, at flere virksomheder i regionen søger at dække en del af deres efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft med arbejdskraft fra udlandet. Det er imidlertid ressourcekrævende at rekruttere udenlandsk arbejdskraft og for den udenlandske arbejdskraft er der mange barrierer forbundet med at etablere sig i et fremmet land. Det er disse barrierer Vækstforum vil bidrage til afhjælpe med initiativet ”modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft”.

Bent Hansen påpeger endvidere, at uddannelsesinstitutionerne i Region Midtjylland har modtaget et stigende antal udenlandske studerende. De tager tekniske og merkantile uddannelser samt sundheds- og samfundsvidenskabelige uddannelser, og mange ønsker ansættelse i danske virksomheder under eller i forlængelse af studierne.

Mange virksomheder ønsker at ansætte veluddannet udenlandsk arbejdskraft med kendskab til såvel dansk kultur som hjemlandet sprog og kultur, ofte med henblik på eksportfremstød i de pågældende lande. Der er imidlertid ikke nogen institution, der umiddelbart bringer studerende og virksomheder sammen.
Det vil Vækstforum søge at råde bod på med initiativet ”fastholdelse af udenlandske studerende”.

Flere oplysninger

 Bent Hansen, formand for Vækstforum Bent Hansen, formand for Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 87 28 5010
Mobil 40 31 3707
bent.hansen@rr.rm.dk
 Bent B. Mikkelsen, Afdelingschef  Bent B. Mikkelsen, Afdelingschef i
Virksomheds- og kompetenceudvikling
Telefon: 87 28 5270
Mobil: 20 23 3360
Bent.Mikkelsen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.