28-05-2008

De midtjyske virksomheder har stadig gode forventninger til den nærmeste fremtid. En undersøgelse foretaget blandt 512 direktører i små og mellemstore virksomheder (5-250 ansatte) viser, at et stort flertal forventer mindst den samme omsætning og mindst samme antal ansatte i dette kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.
De midtjyske virksomheder har stadig gode forventninger til den nærmeste fremtid. En undersøgelse foretaget blandt 512 direktører i små og mellemstore virksomheder (5-250 ansatte) viser, at et stort flertal forventer mindst den samme omsætning og mindst samme antal ansatte i dette kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

Store virksomheder – størst optimisme

Det er først og fremmest de største af de adspurgte virksomheder, der tror på stigende omsætning. Blandt virksomhederne med mere end 20 ansatte er det således næsten halvdelen, mens det er godt hver fjerde af de helt små med 5-9 ansatte.

Undersøgelsen viser dog samtidig, at det ikke er uproblematisk for virksomhederne at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Hver fjerde virksomhed har ”i høj grad” haft problemer med rekrutteringen i det forløbne halvår, mens 30 procent svarer ”i nogen grad”. En tredjedel kan dog sige sig helt fri for den slags bekymringer.

Det er især den østlige del af regionen, eksempelvis Skanderborg, Silkeborg, Århus og Djursland, som har oplevet stor mangel på arbejdskraft. Også i vestlige kommuner som Struer og Ringkøbing-Skjern er der dog problemer. Værst ser det ud i Skanderborg, hvor 72 pct. i høj grad har problemer, mens det kun er 29 pct. i Lemvig.

Mere end en tredjedel af de adspurgte direktører svarer, at de venter stigende omsætning, mens 45 pct. tror på uændret omsætning. Kun 18 pct. imødeser et fald.

Samme tendens gør sig gældende for antallet af medarbejdere. I næsten hver tredje virksomhed (30 pct.) er forventningerne, at man må ansætte flere i indeværende kvartal, 55 pct. venter uændret bemanding, mens kun 16 pct. tror på en nedgang.

Da de 512 direktører fra Det midtjyske Vækstlag fik stillet de samme spørgsmål i november 2007, var optimismen cirka den samme, idet troen på en stigende omsætning var lidt større, mens forventningerne til antallet af medarbejdere lå lidt lavere.

Nye tal fra Det midtjyske
Vækstlag viser, at regionens
virksomheder tror på frem-
tiden. Langt de fleste venter
mindst samme eller stigende
omsætning og antal med-
arbejdere. Billedet her er
fra Unimerco i Sunds.

Foto er til fri afbenyttelse og
kan downloades ved at klikke på det.
Foto: Region Midtjylland


Flere oplysninger

Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 52 77
Mobil: 20 23 33 60
bent.mikkelsen@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.