11-03-2008

RUP-frise

Efter en høringsperiode på to måneder har kommuner og andre interessenter nu afsagt dom over førsteudgaven af Den Regionale Udviklingsplan for Region Midtjylland.


Det er kort fortalt et gevaldigt skulderklap til denne første vision for, hvordan borgerne i Region Midtjylland skal bo, leve og drive erhvervsliv i mange år fremover.

18 kommuner og lige så mange øvrige interessenter – eksempelvis uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, landbrugsorganisationer, kulturinstitutioner, ministerier, græsrodsorganisationer og private erhvervsdrivende – har indsendt høringssvar, og de fordeler sig på samtlige de områder, som Den Regionale Udviklingsplan omhandler.

For overskuelighedens skyld har vi i vores resumé af høringssvarene opdelt dem i følgende underemner, nemlig:

1. Bærende samarbejdsprincipper, vision og proces
2. Erhvervsudvikling og turisme
3. Arbejdskraft og beskæftigelse
4. Uddannelse
5. Sundhed
6. Kultur
7. Natur og miljø
8. Energi
9. Infrastruktur
10. Kollektiv trafik

Se resumé af høringssvarene i vedhæftede bilag