13-03-2008

Kinesisk besøg DMT i Århus

Vækst og udvikling – men også gensidig forståelse – er målene, når en delegation på fem personer fra Region Midtjylland under ledelse af regionsrådsformand Bent Hansen (S) rejser til Kina for at underskrive en samarbejdsaftale – eller Sister City Agreement - med Shanghai Byprovins.


Under besøget skal regionsrådsformand Bent Hansen også underskrive en hensigtserklæring om et tættere samarbejde inden for forskning og teknologisk udvikling med Shanghai. Aftalen skal i efteråret følges op af en rammeaftale, hvor parterne forpligter sig til at afsætte midler til et fælles handlingsprogram.

”Begge aftaler vil rumme spændende muligheder for forskningsinstitutioner og virksomheder, så jeg er meget glad for, at det er lykkedes at få dem på plads med ét af verdens hurtigst voksende vækstområder”, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Eksempelvis er det planen, at danske og kinesiske læger og specialister vedrørende neurorehabilitering og neurokirurgi skal indgå samarbejde og lære af hinandens erfaringer. Det planlægges, at en delegation af specialister på disse områder i Region Midtjylland besøger Shanghai i maj måned for at aftale det videre samarbejde.

Delegationen fra Region Midtjylland, som ud over regionsrådsformanden tæller 1. næstformand Johannes Flensted-Jensen (S) og formanden for Globaliseringsudvalget Poul Müller (K) samt tre repræsentanter for administrationen og en fra administrationen i Århus Kommune, skal også besøge det fælles repræsentationskontor for Region Midtjylland og Århus Kommune, som er placeret i det nyåbnede danske innovationscenter i Shanghai. Desuden skal delegationen møde danske erhvervsdrivende i Shanghai samt besøge et universitetshospital og Kinas største handicaporganisation, som Region Midtjylland allerede har samarbejde med.

Samarbejdsaftalen er en udvidelse af det samarbejde, Århus Amt siden 2003 har haft med Shanghai Byprovins. Det har ført til mange kontakter og samarbejder på sundheds- og handicapområdet samt for erhvervslivets vedkommende på områder som på vandforsyning og ventilation.

”Den nye samarbejdsaftale skal styrke det eksisterende samarbejde og medvirke til at sætte nye projekter i søen. Det er vigtigt, at der kommer handling bag ordene, og det sørger vi for – blandt andet gennem vores kontor i Shanghai”, siger Bent Hansen.

Vedlagt
Bilag til regionsrådets møde 12. marts 2008 med samarbejdsaftale og program for besøget i Shanghai

Foto, der frit kan benyttes i forbindelse med omtale:
Billedtekst: Samarbejdsaftalen mellem Region Midtjylland og Shanghai Byprovins skal udbygge det eksisterende samarbejde – her besøger Viceborgmester Yan Junqi fra Shanghai, virksomheden DMT A/S i Århus i 2005.
Foto: Region Midtjylland

Yderligere oplysninger
(Vær opmærksom på, at kontaktpersonerne rejser fredag middag og muligvis ikke kan kontaktes telefonisk under opholdet i Kina)

Bent HansenRegionsrådsformand Bent Hansen
Telefon: 87 28 50 10
Mobil: 40 31 37 07
Mail: bent.hansen@rr.rm.dk
Kontorchef Niels Erik Andersen
Regional Udvikling
Telefon: 87 28 50 90
Mobil: 20 85 32 52
Mail: niels-erik.andersen@ru.rm.dk