20-11-2008


I næste uge kommer en delegation fra den kinesiske Shanghai-provins til Region Midtjylland. Besøget er et led i de to regioners bilaterale samarbejdsaftale, og gæsterne skal blandt andet se på energibesparende gadebelysning, ældrepleje og Århus Universitetshospital, Skejby.

Forbindelserne mellem Region Midtjylland og den kinesiske Shanghai-provins bliver stadig tættere. Søndag, den 23. november, ankommer således en delegation anført af Yang Xiaodu, der er tidligere viceborgmester i Shanghai-provinsen og nu medlem af Shanghais stående udvalg under Kinas kommunistiske partibestyrelse.
Besøget er en følge af den samarbejdsaftale, som Region Midtjylland i marts i år indgik med Shanghai-provinsen, men som strækker sig tilbage til 2003, hvor aftalepartneren var det daværende Århus amt.
I nogle år har samarbejdet især koncentreret sig om sundhedsområdet, nærmere bestemt danske rehabiliteringsmetoder inden for handicap-sektoren. Endvidere er specialister fra de to regioners universitetshospitaler inden for neuro-rehabilitering, neuro-kirurgi og TCM, traditionel kinesisk medicin, nu klar til at udveksle deres erfaringer.

Nyt besøg i 2009
I marts 2008 underskrev regionsrådsformand Bent Hansen en hensigtserklæring med Shanghai Science and Technology Commission om et tæt samarbejde, der har fokus på forskning, udvikling og innovation inden for områderne IT, vedvarende energi-løsninger, sundhed samt bio- og nanoteknologi. Denne erklæring stadfæstes i en Scientific Agreement i foråret 2009, hvor kommissionen fra Shanghai besøger regionen sammen med et hold specialister inden for IT.

Fælles styrkeområder
Tilbage i september 2008 var en it-delegation fra Region Midtjylland i Shanghai for at identificere mulige fælles IT-projekter mellem institutioner og virksomheder.
Deres vurdering var meget positiv, og de kunne se stærke fælles interesser og styrkeområder inden for bæredygtig it, eHealth, eGovernment, intelligente bygninger og positionering.
Samarbejdet har foreløbig resulteret i, at Region Midtjyllands Shanghai kontor har ansøgt Vækstforum om en pulje penge, som kan medfinansiere fremtidige videnbaserede og erhvervsrettede offentlig-private projekter.
Endvidere vil en kommende pulje, forudsat at Vækstforum afsætter midler hertil, skabe muligheder for medfinansiering til regionale projekter med fokus på den kommende store verdensudstilling EXPO 2010, som holdes i Shanghai under temaet ”Bedre by - bedre liv”.

Se også hjemmesiden for Region Midtjyllands repræsentationskontor i Shanghai.

Billedtekst: Delegationer fra Shanghai har tidligere kigget på midtjyske ældre- og handicaphjælpemidler – her ved et besøg i 2005. Fotoet er til fri brug. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:

Niels Erik Andersen     Niels Erik Andersen, kontorchef
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 90
Mobil: 20 85 32 52
niels-erik.andersen@ru.rm.dk 
 


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne