Tirsdag d. 7. oktober blev Kattegatkomiteen stiftet. Komiteen er en sammenslutning af politikere, erhvervsliv, organisationer, videninstitutioner mv., der alle arbejder for en fast forbindelse over Kattegat.

Foto: Sund og Bælt

På initiativ af Region Midtjylland, Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland og Århus Kommune er Kattegatkomiteen nu nedsat. Komiteen er en sammenslutning af politikere, erhvervsfolk, organisationer, videninstitutioner og andre, der alle arbejder for en beslutning om anlæg af en fast forbindelse til hurtigtog og biler over Kattegat mellem Jylland og Sjælland. Komiteen har 20 medlemmer.

Et sammenhængende Danmark
I kommissoriet for Kattegatkomiteen står blandt andet følgende:
”Visionen er et sammenhængende Danmark, hvor landets store vækst- og videncentre kædes sammen til én dansk metropol i europæisk målestok. Grundlaget herfor skal være en fast Kattegatforbindelse til biler og hurtigtog mellem landets store centre.

En fast Kattegatforbindelse vil være en vigtig brik i udbygningen af et moderne og kreativt service- og vidensamfund, der kan udløse ny dynamik, vækst og muligheder for et bedre liv i hele Danmark. Der kan skabes et nyt kraftcenter, der vil kunne markere sig som et attraktivt nordeuropæisk vækstområde, hvor der som ringe i vandet vil opstå nye muligheder for vækst og udvikling i alle regioner i Danmark.

Siden foråret 2007 har der i Danmark været en debat om etablering af en fast Kattegatforbindelse. Der har fra brede kredse i samfundet været fremført stærke argumenter for etableringen. Argumenterne vil fremstå endnu stærkere, hvis kræfterne forenes. Derfor etableres der en Kattegatkomité.”

Foto: Sund og Bælt
Læs kommissoriets fulde ordlyd (pdf-format)
Se listen over komiteens medlemmer (pdf-format)
Læs også "Rapport: God økonomi i Kattegat-bro".

Yderligere oplysninger:
Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 40 31 37 07
Borgmester Anders G. Christensen, tlf. 20 22 98 06
Borgmester Nicolai Wammen, tlf. 27 59 40 22