24-10-2008


Projekter, der viser os fremtidens landsby, rådgivning for at fremme nye virksomheder uden for byerne og udvikling af de mange styrker, som allerede findes i yderområderne. Det var blandt de emner, som Regionsrådets Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder behandlede på sit møde 23. oktober.

Med inspiration i samarbejdet med de lokale aktionsgrupper (LAG-erne), kommunerne og andre aktører, resultater af udviklingsprojekter med videre kommer Regionsrådets Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder med forslag til udvikling i landdistrikter og yderområder.

Det drejer sig om følgende nye projekter, der skal udvikles og gennemføres i samarbejde med kommunerne og erhvervslivet, herunder turismeerhvervene, samt de lokale aktionsgrupper LAG-erne og andre aktører:

 • Fremtidens landsby
  Udvikling og gennemførelse af projekter for fremtidens landsby, som også kan være en gruppe af landsbyer og inddrage oplandet til landsbyerne.
  Det kan f.eks. være projekter for sammenhængende sanering, fornyelse, udvikling af erhverv og arbejdspladser, herunder på turisme-, besøgs- og oplevelsesområdet. Udvikling af nye sammenhængende modeller for offentlig og privat service m.v. 
 • Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter
  Udvikling og gennemførelse af program for rådgivningsindsats m.v. for fremme af iværksætteri og udvikling af virksomheder i landdistrikterne.
  Udnytte de erhvervsmæssige styrkepositioner, der er i landdistrikterne, muligheder for at kombinere arbejde og bosætning m.v. 
 • Udvikling af erhvervs-styrkepositioner i yderområder
  Udvikling og gennemførelse af projekter for udvikling af erhvervsmæssige styrkepositioner og bosætning med særligt fokus på regionens yderkommuner.
  Det kan f.eks. være sammenhængende udvikling af erhverv, turisme og bosætning i havneområder og byområder ved kysten, kombinere produktion og oplevelser m.v.

Disse indsatsområder var også centrale i drøftelserne om indsatsen for udvikling i landdistrikter og yderområder på Vækstforums midtvejskonference i Herning Kongrescenter den 6. oktober 2008.
Forslagene indgår nu i Vækstforums og Regionsrådets videre drøftelser om den samlede handlingsplan for 2009.

Den hidtidige indsats
Formanden for Panelet, Kaj Møldrup Christensen, nævner også, at der er gode resultater af den hidtidige regionale indsats for udvikling i landdistrikterne og fremhæver følgende:

 • Der er godt gang i samarbejdet med LAG-erne, kommunerne og andre aktører om indsatsen for udvikling i landdistrikterne. Herunder om udvikling af større samarbejdsprojekter for landsbyfornyelse og profilering af landdistrikterne.
 • Faster – Astrup området i Ringkøbing-Skjern er et eks. på en større sammenhængende indsats: Se nærmere på www.faster-astrup.dk
 • Samarbejdet mellem Skyline, Dansk Landbrugsrådgivning og Region Midtjylland om fremme af udbygningen med trådløst bredbånd medfører, at alle borgere i Region Midtjylland har adgang til trådløst bredbånd ved udgangen af 2008 - to-tre år tidligere end resten af landet.

Regeringens prioritering af midlerne i landdistriktsprogrammet for perioden 2009 – 2013 er også et emne, der optager medlemmerne af panelet meget, nævner Kaj Møldrup Christensen.
Panelet og det samlede Regionsråd arbejder sammen med de andre regionsråd i landet for, at job og levevilkår prioriteres betydeligt højere i de kommende år.
I 2007 og 2008 er det ca. 100 mio. kr. årligt for hele landet, der er afsat til job og levevilkår og prioriteres til projekter af LAG-erne.
De øvrige midler i programmet går til jordbrugserhvervene og til natur og miljø og prioriteres af Fødevareministeriet.
Pengene i landdistriktsprogrammet er samlet på ca. 1 mia. kr. årligt i de kommende år.

Yderligere oplysninger:

     Kaj Møldrup Christensen
Formand for Panelet for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder
Telefon: 8646 7460
Mobil: 2943 5981  


Se mere om Region Midtjyllands indsats for udvikling i landdistrikterne.

Billedtekst: Panelet og det samlede regionsråd arbejder sammen med de andre regionsråd i landet for, at job og levevilkår prioriteres betydeligt højere i de kommende år. Foto er til fri brug - det kan downloades på vores hjemmeside www.ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.