28-10-2008

Foto: Rune Johansen

For at imødekomme borgere, der er utilfredse med den planlagte råstofudvinding ved Gl. Rye, vil det midtjyske regionsråds udvalg for miljø og råstoffer gerne deltage i et borgermøde. Men bolden ligger hos Skanderborg kommune.

Som følge af, at flere borgere i området omkring Rodelundvej ved Gl. Rye har klaget over den råstofplan, som Region Midtjylland har vedtaget, er regionsrådets udvalg for miljø og råstoffer indstillet på at følge utilfredsheden til dørs.

Det kom frem på udvalgets møde mandag, hvor medlemmerne besluttede dels at stille sig til rådighed for et borgermøde og dels at tilbyde at besigtige området ved Gl. Rye.

”Vi vil gerne medvirke til at finde løsninger, der tilgodeser borgerne bedst muligt”, siger formanden for udvalget for miljø og råstoffer Harry Jensen.

”Så vi møder gerne op, hvis Skanderborg kommune inviterer til et borgermøde om råstofgravning i området”.

Flere skal høres
De utilfredse borgere føler ikke, at de har været inddraget forud for vedtagelsen af regionens råstofplan, der fastlægger, hvor i regionen der i de kommende 12 år må graves efter sand, grus, sten, tørv, ler plastisk ler, moler og kalk.

Det drejer sig specielt om en håndfuld borgere, der ikke er naboer, men som bor lidt længere væk fra graveområderne.
”Det skal vi lære af”, siger formanden for udvalget for miljø og råstoffer Harry Jensen.

”Næste gang vi gennemfører råstofplanlægningen, skal vi inddrage befolkningen i et større område omkring graveområderne, lige som vi skal være tidligere ude”, siger han.

Klager sendes videre
Sideløbende med en eventuel ny dialog mellem Region Midtjylland og de berørte borgere vil borgernes klager naturligvis blive sendt videre til Naturklagenævnet, når klagefristen er udløbet, siger vicedirektør Hans Fredborg, Region Midtjylland.

”Vi håber, at nævnet hurtigt vil tage stilling til klagerne, så råstofsagen kan gå sin gang”, siger Hans Fredborg.

Yderligere oplysninger:

 Harry Jensen   Harry Jensen
formand for udvalget for Miljø og Råstoffer
Telefon: 97 36 90 58
Mobil: 4017 3690
harry.jensen@rr.rm.dk
 Kaj Møldrup Christensen   Kaj Møldrup Christensen
næstformand for udvalget for Miljø og Råstoffer
Telefon: 8646 7460
Mobil: 2943 5981.
kaj.moldrup@rr.rm.dkKontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

Billedtekst: Region Midtjyllands råstofplan indeholder knap 150 graveområder. Her et glimt fra et graveområde ved Kongensbro.
Fotoet er til fri brug og kan downloades i høj opløsning ved at klikke på det. 
Foto: Rune Johansen


Om Regionens rolle:
Region Midtjylland vedtager en råstofplan med de områder, hvor indvinding af råstoffer kan finde sted. Desuden gennemfører regionen en omfattende kortlægning af råstoffernes udbredelse og kvalitet.