29-09-2008


Der ligger adskillige uudnyttede gigawatt-timer gemt i husdyrgødning, industriaffald, plantemateriale og anden biomasse. Nu skal et forsøg i Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner afdække mængderne og finde ud af, hvordan energien kan komme til nytte. Projektet er støttet af EU og Region Midtjylland.

Nu skal der sættes tal på, hvor meget husdyrgødning, organisk industriaffald samt plantemateriale fra læhegn og skovområder, der helt eller delvist går til spilde som energikilde i den midtjyske region.

Med kommunerne Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner som model skal mængderne af biomasse kortlægges præcist, lige som det skal undersøges, hvordan man kan udnytte dem bedre i energiforsyningen.

Regionsrådet for Region Midtjylland har netop bevilget 2,2 mio. kroner til projektet, der også får penge fra EUs Interreg IV-program.

At der ligger masser af gigawattimer og venter, er Kaj Møldrup Christensen, medlem af Råd for Energi- og Miljøteknologi, der rådgiver Vækstforum, ikke i tvivl om.

Miljøfordele og erhvervsudvikling
”Beregninger viser, at vi på landsplan kunne femdoble udnyttelsen af biomasse til energi - uden at gå på kompromis med fødevareproduktionen. Nu vil vi afprøve denne teori med praktiske forsøg”, siger Kaj Møldrup Christensen og nævner, at dette blandt andet vil ske ved at inddrage eksisterende energianlæg, som eksempelvis biogasanlægget i Foulum.
”Resultatet vil ikke alene være mere vedvarende energi, men også miljøfordele og muligheder for erhvervsudvikling”, siger Kaj Møldrup Christensen.

Det bliver CBMI, Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation, der skal stå som projektleder i det fire-årige projekt, mens de tre involverede kommuner bliver samarbejdspartnere.

I Region Midtjylland bliver projektet en del af Regionsrådets og Vækstforums megatsning på energi og miljø. Dermed er der brugt 11,4 mio. kroner ud af de 23 mio. kroner, som er reserveret til formålet.

Derudover vil projektet som delvist EU-finansieret blive fulgt af energirelaterede institutioner i Norge, England, Tyskland og Sverige, og der lægges vægt på, at erfaringerne fra det danske projekt skal give inspiration til andre.

Flere oplysninger:

     Kaj Møldrup Christensen
medlem af Regionsrådet for Region Midtjylland
og af Råd for Energi- og Miljøteknologi
Telefon: 86 46 74 60 / 29 43 59 81,
kaj.moldrup@rr.rm.dkBilledtekst: Landbruget er en af de store leverandører af biomasse, der ikke udnyttes optimalt. Den rå gylle ligger i lang tid på markerne og afgiver næringsstoffer til grundvandet og luften. Det ville være bedre at hente energi ud af gyllen og fjerne nogle af de uønskede stoffer, før man kørte den ud som gødning på markerne. Foto: Landscentret.
Fotoet er til fri brug - download det i stor størrelse ved at klikke på det.


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.