Flere nyrepatienter på Skejby har fået nefrogen systemisk fibrose efter MR-skanning med gadolinium-holdige kontraststoffer

Foreløbig har ti patienter på Århus Universitetshospital, Skejby, fået stillet diagnosen nefrogen systemisk fibrose (NSF) efter MR-skanning med gadolinium-holdige kontraststoffer.

I 2006 advarede læger på Herlev Hospital og Lægemiddelstyrelsen om, at der var mistanke om, at der kunne være alvorlige bivirkninger i forbindelse med brug af det gadolinium-holdige kontraststof Omniscan® til nyrepatienter. Derfor stoppede MR-Centret på Skejby i starten af august 2006 med at bruge kontraststoffet Omniscan, og tog initiativ til et fællesmøde mellem de danske eksperter på området, som blev afholdt 24. oktober 2006 på Skejby.

Umiddelbart så det ikke ud til, at patienter andre steder i Danmark end på Herlev Hospital havde fået alvorlige bivirkninger efter MR-skanning med gadolinium-holdige kontraststoffer. Men for at komme til bunds i de spørgsmål, som var blevet rejst, tog MR-Centret og Nyremedicinsk Afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby, sammen med Dermato-Venerologisk Afdeling S og Reumatologisk Afdeling U på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, initiativ til et forskningsprojekt. Projektet skulle undersøge alle patienter med svær nyresygdom, som har gennemgået mindst én MR-scanning med kontraststof på Skejby.

Forskningsprojektet startede i august 2008, og resultater af undersøgelserne foreligger nu. Undersøgelserne er gennemført af læge Tina Rask Elmholdt og overlæge Anne Braae Olesen ved Dermato-Venerologisk Afdeling S på Århus Sygehus.

I alt er 438 nyrepatienter i perioden 1996-2006 blevet MR-skannet på Skejby med gadolinium-holdige kontraststoffer. Ved omhyggelig gennemgang af diagnoser og journalnotater på disse patienter fra Nyremedicinsk Afdeling på Skejby samt Reumatologisk Afdeling og Dermatologisk Afdeling på Århus Sygehus er der fundet 20 patienter, hvor der er mistanke om, at de kan have fået nefrogen systemisk fibrose efter MR-skanning. Hertil kommer 15 afdøde patienter, som kan have haft nefrogen systemisk fibrose.

De 20 patienter har fået tilbudt en grundig undersøgelse, og foreløbig har 10 patienter fået diagnosen nefrogen systemisk fibrose. 3 har ikke NSF. 2 er der tvivl om, mens 5 patienter endnu ikke har gennemført undersøgelser for NSF. Selv om undersøgelserne ikke er afsluttede, har Århus Universitetshospital, Skejby, besluttet straks at informere både patienterne, Lægemiddelstyrelsen og EMEA – den europæiske bivirkningsdatabase - om de foreløbige resultater.

NSF er en bindevævssygdom, der oftest først viser sig som en hudsygdom og med hævelser på arme og ben, men sygdommen kan også angribe andre organer. Symptomer og sværhedsgrad kan variere fra patient til patient. Diagnosen er forholdsvis ny, sjælden og vanskelig at stille. En stor del af patienternes symptomer har kunnet forklares med symptomer og komplikationer, der stammede fra deres nyresygdom, dialyse og andre sygdomme som diabetes og forhøjet blodtryk.

MR-skanning af nyrepatienter med gadolinium-holdige kontraststoffer er blevet brugt til at undersøge patienternes blodkar, og det har været en vigtig undersøgelse for at kunne afgøre om en nyretransplantation vil kunne hjælpe patienten. Tidligere blev undersøgelsen udført som en invasiv røntgen-undersøgelse af patienternes blodkar. I 1990'erne blev det betragtet som et fremskridt for patienternes sikkerhed, at undersøgelsen kunne gennemføres ved MR-skanning med kontraststof.

Nyrepatienter tilknyttet Århus Universitetshospital, Skejby, er velkomne til at henvende sig på Nyremedicinsk Afdeling med eventuelle spørgsmål.

Evt. yderligere oplysninger fås hos:

  • Læge Tina Rask Elmholdt, Klinisk Institut, tlf. 8949 5511
  • Overlæge Anne Braae Olesen, Dermatologisk-Venerologisk Afdeling S, tlf. 8949 1718
  • Ledende overlæge Stinne Kvist, Nyremedicinsk Afdeling C, tlf. 8949 5700
  • Overlæge Bente Fiirgaard, MR-Centret, tlf. 8949 5250
  • Lektor Michael Pedersen, MR-Centret, 89 49 52 49
  • Overlæge Klaus Søndergaard, Reumatologisk afdeling U, 8949 4213 / 8949 4213

    Læs også pressemeddelesen fra Region Midtjylland

Patientforsikringen
Information til patienter og pårørende om erstatningsmuligheder og tidligere afgørelser - www.patientforsikringen.dk - tlf. 3312 4343