Regionsrådets medlemmer tager med mellemrum på dagture til forskellige dele af regionen. Meningen er, at politikerne med tiden får et førstehåndskendskab til alle dele af Danmarks geografisk set største region. I næste uge er målet hospitaler og akutmodtagelse i vest. Pressen er velkommen.

Bemærk; Ugedag præciseret!

Onsdag den 4. marts er politikerne inviteret til at besøge Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Herning under Hospitalsrenheden Vest. Temaet for besigtigelsesturen er ”Den akutte patient” i Hospitalsenheden Vest.

I løbet af dagen besøger medlemmerne både hospitalet i Holstebro og Herning og der bliver de orienteret om, hvordan to hospitaler har organiseret arbejde med en fælles akutmodtagelse. På programmet er der en række oplæg og rundvisninger på bl.a. skadestuen i Herning.

Besigtigelsesturene har tidligere bragt politikerne til bl.a. ”Rockhotellet” på Samsø, Cheminova på Harboøre Tange, DAKA i Horsens, operationsstuerne på Århus Universitetshospital, Skejby og mikrobryggeriet på Limfjordsøen Fur.

Pressen er velkommen til at deltage i hele eller dele af turen. Af hensyn til traktement er tilmelding velkommen.

Hent program for besøg hos Hospitalsledelsen Vest

Hent kortudsnit

Flere oplysninger