Hospitalerne skal blive bedre til at få ny viden omsat i praksis. Cheflæge Steen Friberg, Horsens, skal udvikle en række nye initiativer, der kommer både patienter, ansatte og erhvervsliv til gode.
Hospitalerne skal blive bedre til at få ny viden omsat i praksis. Cheflæge Steen Friberg, Horsens, skal udvikle en række nye initiativer, der kommer både patienter, ansatte og erhvervsliv til gode.

Region Midtjylland ønsker at styrke arbejdet med at omsætte gode ideer fra det daglige arbejde på et hospital til initiativer, der kan forbedre behandlingen, forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte på hospitalerne og forbedre hospitalernes effektivitet. Initiativerne skal også meget gerne skal have et erhvervsmæssigt potentiale.

Derfor har Region Midtjylland aftalt med cheflæge Steen Friberg fra Regionshospitalet Horsens, at han i de kommende år skal arbejde på at udvikle dette område.

Steen Friberg har allerede gode erfaringer med den form for initiativer – bl.a. gennem det udviklingsarbejde Regionshospitalet Horsens har haft omkring I-hospital. Her er der med direkte involvering af brugerne udviklet avancerede it-systemer, der kan medvirke til effektiv styring af operationsgange. Systemet forventes også at kunne medvirke til effektiv styring af de nye moderne akutte modtagelser, der skal etableres i regionerne i de kommende år.

- Vi er meget glade for, at Steen Friberg vil give sig i kast med den nye udfordring, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S). Steen Friberg er kendt for sin evner til kreativitet og nytænkning. De egenskaber har vi også brug for, når vi skal slå bro mellem sundhed og erhverv og samtidig slå bro mellem det vi ved – og det vi gør.

De nye funktioner for Steen Friberg betyder, at Regionshospitalet Horsens snarest muligt skal have en ny cheflæge.

- Der er grund til at takke Steen Friberg for den store indsats der indtil nu ydet for Region Midtjyllands sundhedsvæsen – og især for indsatsen på Regionshospitalet Horsens. Steen Friberg har også uden for Region Midtjylland været med til at udvikle og professionalisere ledelsen af hospitalerne, så man kan være stolt af det offentlige danske sundhedsvæsen, slutter Bent Hansen.

Flere oplysninger